Natječaj za upis u 1. god. preddiplomskoga stručnog studija Menadžment i marketing turističke destinacije

Na temelju odredbe članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 25. i 36. Statuta Bernaysa, Upravno vijeće, po prethodnom prijedlogu Stručnoga vijeća Bernaysa, dana 12. srpnja 2017. raspisuje

 

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA

u prvu godinu preddiplomskoga stručnog studija

Menadžment i marketing turističke destinacije

u akademskoj godini 2017./2018.

 

Naziv studijskoga programa (trajanje studija)

ECTS

Stručni naziv

Broj studenata

Preddiplomski stručni studij Menadžment i marketing turističke destinacije

(tri godine)

180

 

Prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije

50

 

30 redovnih

20 izvanrednih

3 stranih državljana

 

Uvjet za upis na preddiplomski stručni studij Menadžment i marketing turističke destinacije:

Pravo prijave na natječaj za upis na preddiplomski stručni studij imaju osobe koje su završile srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od najmanje četiri godine.

Na natječaj se mogu prijaviti učenici koji završavaju srednju školu, ali još nisu položili državnu maturu ili učenici koji nemaju položenu državnu maturu, ali do zadnjeg upisnog roka moraju završiti srednjoškolsko obrazovanje.

Mogući načini upisa:

A. Izravni upis na temelju položene državne mature (bez razredbenoga ispita)

Uvjet upisa na studij je završena srednja škola i položena državna matura (osnovni predmeti razina B). Kako bi potvrdili namjeru upisa, kandidati su obvezni prijaviti se putem mrežne stranice www.bernays.hr.

B. Upis na temelju položenog razredbenog postupka (za kandidate bez državne mature)

Uspjeh na razredbenom ispitu za kandidate koji nemaju državnu maturu vrjednuje se na sljedeći način:

 1. Vrjednovanje ocjena srednje škole                                                                        40%

 2. Test znanja hrvatskog jezika i opće kulture                                                          20%

 3. Provjera znanja engleskog jezika                                                                          15%

 4. Motivacijski razgovor i provjera komunikacijskih vještina kandidata                   25%

C. Prelazak s drugog visokog učilišta na prvu godinu studija

Prelaskom iz drugog visokog učilišta pristupnici se mogu izravno upisati uz priloženu molbu, prijepis ocjena te ovjerenim silabusima položenih predmeta (nastavni plan i program).

Cijena godišnje školarine:  25.500,00 kn

Natječaju se prilaže sljedeća dokumentacija:

 1. Svjedodžbe sva četiri razreda i završnog ispita (mature) srednjoškolskog obrazovanja (izvornici ili ovjerene preslike)

 2. Rodni list (izvornik ili ovjerena preslika)

 3. Domovnica (izvornik ili ovjerena preslika)

 4. Preslika osobne iskaznice

 5. Dvije fotografije 4x6 cm

 6. Kandidati koji su završili srednje obrazovne kvalifikacije u općim, gimnazijskim, umjetničkim ili strukovnim programima izvan Hrvatske prilažu Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije

Prijavni rokovi, razredbeni ispiti i upisi: prijave se podnose putem mrežne stranice www.bernays.hr ili osobno u Upisnom uredu Bernaysa, Ratkajev prolaz 8, Zagreb.


Upisi

Upisni rok

Prijave

Razredbeni ispiti

Upisi

1.

do 24. 7. 2017.

25. 7. 2017.

do 31. 7. 2017.

2.

do 30. 9. 2017.

19. 9. 2017.

do 13. 10. 2017.

3.

do 30. 10. 2017.

30. 10. 2017.

31. 10. 2017.

 

Edward Bernays

Visoka škola za komunikacijski menadžment

 

Klasa: 602-04/17-01/19
Ur. broj: 251-551-05-17-845

Zagreb, 12. srpnja 2017.

 • TAGS: