Ana Marija Španić

Životopis

Nakon završetka Klasične gimnazije u Zagrebu upisala je i završila znanstveno te nastavničko usmjerenje psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Honorarno je radila na nekoliko projekata Centra za istraživanje i razvoj obrazovanja, Institut za društvena istraživanja, gdje se detaljnije upoznala sa statističkim obradama podataka. Još za vrijeme studija počela je volontirati u udruzi Hrabri telefon, na savjetodavnoj liniji za djecu i roditelje te je vodila kreativno-socijalizacijske radionice s djecom. Istraživački i znanstveni rad joj predstavljaju velik interes, sudjelovala je na nekoliko europskih i svjetskih konferencija te kongresa. Dobitnica je Rektorove nagrade za znanstveno-istraživački rad i Nagrade za izvrsnost u studiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Trenutno radi u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba gdje se upoznaje s provedbom psihologijskih testiranja, intervjua i tretmana, kao i osmišljavanjem istraživanja te različitih edukacija. Radila je i kao vanjski suradnik Odsjeka za psihologiju na kolegijima Psihologijski praktikum. Interes za savjetodavni rad ostvaruje kroz radionice kognitivnog treninga za starije osobe te rad u Obiteljskom centru grada Zagreba i Savjetovalištu za djecu i roditelje Hrabrog telefona. Završila je prvi stupanj edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija, a trenutno je uključena u Izobrazbu za unapređenje savjetovališnog rada i izravnog pomagačkog rada.

Znanstveni radovi

Radovi:

Tomas, J. i Španić, A.M. (neobjavljeni znanstveni rad). Utjecaj facijalnih ekspresija i atraktivnosti lica na percepciju vremena. Rektorova nagrada u ak. god. 2010./2011.

Vranić, A., Španić, A.M., Carretti, B. i Borella, E. (u tisku). The efficacy of a multifactorial memory training in older adults living in residential care settings. International Psychogeriatrics. doi:10.1017/S1041610213001154.

Publikacije:

XX. Ljetna psihologijska škola studenata i nastavnika Odsjeka za psihologiju (2010). Ličnost i glazbene preferencije. Zagreb: Odsjek za psihologiju, Klub studenata psihologije i FF press Filozofskog fakulteta u Zagrebu.