mr. sc. Zdeslav Milas

Životopis

Zdeslav Milas rođen je 28. lipnja 1969. u Zagrebu. Živio je 16 godina u Beču. Maturirao je na katoličkoj gimnaziji De La Salle (Školska braća) u Beču, diplomirao novinarstvo te magistrirao na Filozofskom fakultetu u Mostaru obranivši temu Mjesto i uloga odnosa s javnošću u korporativnoj komunikaciji pod mentorstvom prof. dr. sc. Zorana Tomića. Trenutačno priprema doktorsku disertaciju iz korporativne komunikacije.

Od 2013. prodekan je Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment. Na Bernaysu je posebno zadužen za upravljanje i nadzor nastavnoga procesa, koordinaciju s pročelnicima katedri te odnosima sa studentima. Milas je angažiran u nastavi kao viši predavač na skupini kolegija iz odnosa s javnošću, teorije odnosa s javnošću i korporativnog komuniciranja. Na Bernaysu je ujedno i pročelnik Katedre za komunikaciju i odnose s javnošću te član Upravnoga vijeća.

Zdeslav Milas ima 20 godina radnoga iskustva u raznim vrstama organizacija. Tijekom 90-ih bio je politički aktivan te je sudjelovao u raznim izbornim kampanjama, među kojima i u Glavnom izbornom stožeru predsjednika dr. Franje Tuđmana na predsjedničkim izborima 1997. Jedan je od inicijatora Zakona o studentskom zboru 1996. Od 1996. do 2002. bio je pomoćnik ravnatelja Zaklade hrvatskog državnog zavjeta, prve političke zaklade u Hrvatskoj, gdje je operativno vodio programe kulture dijaloga, političke izobrazbe i međunarodne suradnje. Vodio je projekt seminarske djelatnosti za dužnosnike lokalne uprave i samouprave, posebno o temama upravljanja općinskih i gradskih uprava, odnosa s javnošću i političke komunikacije u lokalnim sredinama i županijama. Koordinirao je planiranje i organizaciju mnogih međunarodnih konferencija i okruglih stolova.

Godine 2003. prelazi u korporativni sektor. Pet godina radio je za njemačku tvrtku za projektni razvoj poslovnih nekretnina kao financijski direktor, zadužen također i za financijsku komunikaciju s bankama.

Od 2007. predaje na raznim visokim učilištima kolegije iz odnosa s javnošću, korporativne i poslovne komunikacije. Nastavno iskustvo stekao je na Visokoj poslovnoj školi Zagreb, na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, na kojemu predaje kolegij Pravne i etičke norme odnosa s javnošću, te na Visokoj školi Kairos i Zdravstvenome veleučilištu.

Autor je prve knjige o korporativnoj komunikaciji na hrvatskome jeziku pod naslovom Uvod u korporativnu komunikaciju - teorijski pristupi i organizacijski modeli. Sudjeluje na znanstveno-stručnim skupovima te objavljuje stručne i znanstvene radove iz korporativne komunikacije i političkih odnosa s javnošću. Težišta njegova interesa su odnosi s javnošću, korporativna komunikacija, funkcija komunikacije u menadžmentu, interkulturna komunikacija i politička povijest. 

Član je Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ), Europske udruge za obrazovanje i istraživanja o odnosima s javnošću (EUPRERA), Hrvatskog komunikacijskog društva (HKD), Matice hrvatske te član Središnjeg odbora Akademske zajednice „Ante Starčević“. Od 2016. nacionalni je predsjednik Hrvatske akademske zajednice, akademske i studentske udruge osnovane 1990.

Znanstveni radovi

Autorske knjige:

Milas, Zdeslav (2011): Uvod u korporativnu komunikaciju – teorijski pristupi i organizacijski modeli. Zagreb, Novelti Millenium.

Uredništva:

Tomić, Zoran (1998): Analiza hrvatskih medija u Bosni i Hercegovini. Milas, Zdeslav (ur.): Državnost - časopis za politiku, znanost, kulturu i gospodarstvo. Zagreb, Zaklada hrvatskog državnog zavjeta.

Izbor znanstvenih radova:

Pirić, Valentina; Milas, Zdeslav (2014). „Korporativna komunikacija kao proširena funkcija menadžmenta. Hrvatske perspektive u Europskoj uniji.“. Grmuša, Tanja (ur.). Zagreb, Visoka poslovna škola Zagreb, 2014., 359.-367.

Milas, Zdeslav; Borić, Stanko; Žigić, Ivica (2014). „The Role of Corporate Communications in the Corporate Governance Process – Example of Insurance Industry in Croatia“. 2nd International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship. Tipurić, Darko; Mešin, Marina (ur.). Zagreb, CIRU - Governance Research and Development Centre, 2014., 243.-255.

Milas, Zdeslav; Kovačić, Siniša (2013). „Etika u političkim odnosima s javnošću – (ne)transparentnost, sukobi interesa i potencijalne krizne situacije“. VI. međunarodna konferencija „Dani kriznog upravljanja“. Toth, Ivan (ur.). Velika Gorica, Veleučilište Velika Gorica, 2013., 985.-1001.

Milas, Zdeslav; Kovačić, Siniša (2012). „Krizno komuniciranje i medijska recepcija hrvatskih političara koji su izazvali prometne nesreće ili nezgode – analiza reputacijske štete stranke ili osobe“. V. međunarodna konferencija "Dani kriznog upravljanja". Toth, Ivan (ur.). Velika Gorica, Veleučilište Velika Gorica, 2012., 233.-256.

Tomić, Zoran; Milas, Zdeslav; Kapulica, Mario (2008). „Društveni softver u mrežnim odnosima s javnošću - Novi izazovi u korporativnoj komunikaciji“. HUM - časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. 4, 314.-331.