Ivana Jeleč, mag. nov.

Životopis

Ivana Jeleč rođena je 16. kolovoza 1988. godine u Doboju, u Republici Bosni i Hercegovini. Godine 2007. završava XVI. gimnaziju (jezičnu gimnaziju) u Zagrebu i iste godine upisuje Filozofski fakultet i Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2014. diplomirala je na studiju novinarstva na Fakultetu političkih znanosti na temu „Politička komunikacija Beppa Grilla – dekonstrukcija jednog fenomena“ čime je stekla titulu magistra sveučilišnog diplomskog studija novinarstva. Godine 2011. obranila je završne radove na studijima španjolskog jezika i književnosti i talijanistike na Filozofskom fakultetu, čime je postala prvostupnica istoimenih studija, a iste godine upisala je i diplomski dvopredmetni studij španjolskog jezika i književnosti i talijanistike.

Bavljenje odnosima s javnošću započela je 2013. u agenciji za odnose s javnošću Millenium promociji, najprije kao asistentica, a potom i kao mlađa savjetnica, gdje je radila na različitim projektima iz područja obrazovanja, turizma, bankarskoga i zdravstvenoga sektora, a od 2014. godine kao asistentica i voditeljica Centra za odnose s javnošću zaposlena je na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment. Njezin svakodnevni rad uključuje poslove iz djelokruga odnosa s javnošću i komunikacija, razvoj projekata s ciljem unaprjeđenja komunikacije institucije, internu i eksterna komunikaciju te upravljanje svim komunikacijskim kanalima institucije. Kao asistentica sudjelovala je u izvođenju nastave na kolegijima Modeli odnosa s javnošću, Korporativno komuniciranje, Tehnike odnosa s javnošću, Teorije u odnosima s javnošću te Pisanje u odnosima s javnošću. Osim na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment, tijekom ljetnoga semestra akademske godine 2014./2015. bila je i vanjska suradnica u nastavi na Visokoj poslovnoj školi Zagreb s pravom javnosti, na kolegiju Osnove korporativne komunikacije.

Ivana Jeleč je dosad objavila tri znanstvena rada: „Uloga društvenih mreža u svakodnevnom poslovanju tvrtki u Hrvatskoj“, „Mediji kao komunikacijski izazov u procesu kriznog komuniciranja u katastrofama“ te „Brendiranje i upravljanje turističkim destinacijama“. Članica je Hrvatske udruge za odnose s javnošću. Govori španjolski, talijanski i engleski jezik.

Znanstveni radovi

  1. Jeleč, Ivana; Samardžić Gašpar, Maja; Banovac Barić, Maja (2016). „Branding and Tourism Destination Management“, New Governance for Value Creation – Towards Stakeholding and Participation. OFEL – Četvrta međunarodna znanstveno-stručna konferencija iz korporativnoga upravljanja, menadžmenta i poduzetništva. Zagreb: CIRU – Governance Research and Development Centre, 1148. – 1168. (ISBN: 978-953-8079-01-6).
  2. Banovac Barić, Maja; Aunedi Medek, Mario; Jeleč, Ivana (2015). „Mediji kao komunikacijski izazov u procesu kriznog komuniciranja u katastrofama“, Dani kriznog upravljanja, 7. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija, Velika Gorica: Veleučilište Velika Gorica, 805. – 904. (ISBN: 978-953-7716-66-0).
  3. Samardžić Gašpar, Maja; Jeleč, Ivana (2015). „The Role of Social Networks in Daily Operations of Companies in Croatia“, Reconciling the traditional and contemporary: the new integrated communication, Communication Management Forum 2015, Zagreb: Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment, 385. – 406. (ISBN: 978-953-58317-1-6)