Vladimir Preselj, mag. comm.

Životopis

Vladimir Preselj savjetnik je u Millenium promociji. Diplomirao je komunikologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, a timu Millenium promocije pridružio se 2012. Vladimir Preselj predavač je na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment na kojoj održava nastavu na kolegiju Odnosi s javnošću u neprofitnom sektoru, a povremeni je predavač i na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu te drugim visokoobrazovnim institucijama.

Od svog dolaska u agenciju Vladimir je radio na različitim projektima iz energetike, telekomunikacija, IT-a, bankarstva, politike, civilnoga zrakoplovstva i turizma. Među mnogobrojnim klijentima s kojima je do sada surađivao ističu se Vipnet, Adris, Croatia osiguranje, Prvo plinarsko društvo, Croatia Airlines, Hypo Alpe-Adria-Bank, Importanne Resort, Hewlett Packard i IAAF Zagreb (Hanžekovićev memorijal).

Kao konzultant aktivno je sudjelovao u realizaciji mnogobrojnih aktivnosti iz odnosa s javnošću, korporativnih komunikacija, kriznoga komuniciranja, strateškoga komuniciranja, odnosa s medijima i brendiranja. Autor je i suautor više znanstvenih radova posvećenih komunikacijskom menadžmentu i odnosima s javnošću.