Renata Potočnik, prof.

Životopis

Renata Potočnik starija je savjetnica i account menadžer u MPR+ timu, kojemu se pridružila nakon dugogodišnjeg rada na uredničkim i novinarskim poslovima u elektroničkim i tiskanim medijima te bogatog radnog iskustva u političkom PR-u.

Renata Potočnik diplomirala je na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, smjer kroatistika, s temom „Jezik u medijima – naslovi i podnaslovi u dnevnom tisku“, a uskoro će diplomirati odnose s javnošću na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment. Renata Potočnik se u svome radu s klijentima svakodnevno koristi stečenim znanjima u komunikaciji s medijima, osmišljavanju komunikacijskih planova, pripremi priopćenja i advertiorala te spaja interes i zanimanje klijenata i medija.

Kao voditeljica tima radi na strateškim projektima za Jadranku d.d. Mali Lošinj, Croatia Airlines i Vipnet te niz drugih klijenata. U svakodnevnom radu pomažu joj iskustvo rada u političkome PR-u u kojemu je na poziciji direktorice komunikacije koordinirala, kreirala i realizirala kampanje, komunikacijske planove i PR strategije i protokolarno pratila najviše stranačke dužnosnike i članove Vlade RH. Brojni seminari i konferencije iz komunikacijskih vještina koje je pohađala u dugogodišnjem radnom iskustvu Renati Potočnik pomogli su u osmišljavanju, organiziranju i moderiranju brojnih događanja, seminara, predavanja, tribina, radionica, press konferencija i sl.

Dobitnica je prve nagrade u kampanji za najboljeg autora radijske emisije, kao i nagrade za radijsko dostignuće koji joj je dodijelio HURIN. Članica je HUOJ-a.