Iva Ančić

Životopis

Iva Ančić diplomirala je menadžment u turizmu na Rochester Institute of Technology u Dubrovniku, a 2012. magistrirala Upravljanje marketinškom komunikacijom na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Prva iskustva u turizmu stekla je radeći za velike svjetske hotelske lance poput Hyatta i Hiltona u SAD-u, a potom i u Irskoj. Završila je „Hyatt Management training program“, a za svoj je rad u sklopu programa bila također i nagrađivana. Nakon povratka u Hrvatsku radi kao direktor hotela President u Zadru.

2004. godine započinje svoju karijeru unutar Hypo Alpe-Adria-Banke u Hrvatskoj gdje je tijekom godina stekla široko iskustvo na upravljanju marketinškim segmentima poput event managementa, sponzorstava, društveno odgovornog poslovanja te oglašavanja. 2006. godine bila je voditelj projekta promjene vizualnog identiteta tvrtki Hypo Alpe-Adria-Grupe u Hrvatskoj, a trenutno je odgovorna za proces upravljanja medijskim kampanjama i istraživanje tržišta.