Lana Ciboci, mag. comm.

Životopis

Lana Ciboci zaposlena je na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment kao predavačica te voditeljica Centra za upravljanje kvalitetom. Doktorandica je na poslijediplomskom doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Predaje i na Hrvatskim studijima te na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Uz Igora Kanižaja i Danijela Labaša, autorica je prvog istraživanja o medijskoj pismenosti u Hrvatskoj te urednica knjige „Djeca medija. Od marginalizacije do senzacije”. Potpredsjednica je Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu u sklopu kojeg se provodi projekt „Djeca medija“ koji je namijenjen medijskom odgoju djece i odraslih. Članica je hrvatskoga tima dvaju velikih međunarodnih projekata - EU Kids Online i The Digital International Media Literacy eBook Project (DIMLE). Dodatno se usavršavala na nekoliko međunarodnih seminara. Sudjelovala je na domaćim i međunarodnim znanstvenim simpozijima i konferencijama te je objavila nekoliko znanstvenih i stručnih radova. Znanstveni interesi: djeca i mediji, mediji i nasilje, pravni i etički aspekti masovnih medija.

 

Znanstveni radovi

Znanstveni radovi

 • 2015. Uredništvo zbornika radova s međunarodne znanstvene konferencije “Communication Management Forum 2015” pod nazivom Reconciling the traditional and contemporary: the new integrated communication u izdanju Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment, u kouredništvu s prof. dr. sc. Dejanom Verčičem i dr. sc. Damirom Jugom.
 • 2015. Public Opinion Research as a Prerequisite for Media Education Strategies and Policies, u: Sirkku Kotilainen, Reijo Kupiainen (ur.) Reflections on Media Education Futures, Nordicom, u koautorstvu s doc. dr. sc. Igorom Kanižajem i izv. prof. dr. sc. Danijelom Labašem.
 • 2015. Kompetentnost nastavnika hrvatskoga jezika za provođenje medijske kulture u hrvatskim osnovnim školama, 121-139, u: Viktorija Car, Lejla Turčilo, Marijana Matović (ur.) Medijska pismenost: Zbornik radova sa 5. regionalne znanstvene konferencije Vjerodostojnost medija, Sarajevo: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, u koautorstvu s Leali Osmančević.
 • 2014. Media education from the perspective of parents of preschool children: challenges and trends in free time media use, Medijska istraživanja 20 (2), 53-67, u koautorstvu s doc. dr. sc. Igorom Kanižajem i izv. prof. dr. sc. Danijelom Labašem.
 • 2014. Zaštita privatnosti djece u Večernjem listu i Jutarnjem listu u 2013. godini u odnosu na 2010. godinu, Medijske studije 5 (9): 92-106.
 • 2014. Grupe mržnje na društvenim mrežama – novi oblici nasilja među djecom i mladima, 13-26, u: Marijana Majdak, Lucija Vejmelka, Katarina Radat; Annamaria Vuga (ur.) Zbornik radova s konferencije - Nasilje na Internetu među i nad djecom i mladima, Zagreb: Društvo za socijalnu podršku.
 • 2014. Odgovornost medija u zaštiti ljudskih prava, 355-358, u: Malović, S.; Maletić, F.; Vilović, G.; Kurtić, N. Masovno komuniciranje, Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga, Sveučilište Sjever.
 • 2013. The Efficiency of Regulation and Self-regulation: Croatian Media’s Protection of Children’s Rights (2008 – 2012), Communication Management Quarterly: Časopis za upravljanje komuniciranjem 8 (29), 147-170, u koautorstvu s izv. prof. dr. sc. Danijelom Labašem i doc. dr. sc. Igorom Kanižajem.
 • 2011. Uredništvo knjige „Djeca medija. Od marginalizacije do senzacije“ u izdanju Matice hrvatske, Zagreb; u kouredništvu s doc. dr. sc. Igorom Kanižajem i prof. dr. sc. Danijelom Labašem.
 • 2011. Djeca u dnevnim novinama. Analiza izvještavanja o djeci u 2010., 103-168, u: Lana Ciboci, Igor Kanižaj, Danijel Labaš (2011) Djeca medija. Od marginalizacije do senzacije. Zagreb: Matica hrvatska, u koautorstvu s Hrvojem Jakopovićem, Suzanom Opačak, Anjom Raguž i Petrom Skelin.
 • 2011. Kako je nasilje putem medija došlo u naše domove, 11-34, u: Lana Ciboci, Igor Kanižaj, Danijel Labaš (2011) Djeca medija. Od marginalizacije do senzacije. Zagreb: Matica hrvatska, u koautorstvu s doc. dr. sc. Igorom Kanižajem.
 • 2011. Afera Indeks – u središtu pozornosti medija i javnosti, Medianali 5 (9), 1-40, u koautorstvu s izv. prof. dr. sc. Danijelom Labašem.
 • 2011. Nacionalne manjine u hrvatskim medijima 2001.-2011., 147-179, u: Zbornik radova „Izolacija ili integracija – Kako mediji pristupaju uključivanju manjina u javnu sferu?“, BaBe; u koautorstvu s doc. dr. sc. Igorom Kanižajem.
 • 2011. Medijsko izvještavanje o zlostavljanjima u katoličkim odgojnim Ustanovama u Irskoj, Riječki teološki časopis 19, 2(38), 279-312, u koautorstvu s izv. prof. dr. sc. Danijelom Labašem i doc. dr. sc. Igorom Kanižajem.
 • 2010. Bolonjski proces i visoko školstvo medijskim očima, Nova prisutnost 8 (3), 343-368, u koautorstvu s izv. prof. dr. sc. Danijelom Labašem.