Dorotea Milas, mag. phil. et. mag. rel.

Životopis

Dorotea Milas rođena je 3. siječnja 1976. godine u Zagrebu. Godine 1994. završava XI. Opću gimnaziju u Zagrebu te je 2010. na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove diplomirala studij filozofije i studij religijske znanosti te stekla akademski naziv magistra filozofije i magistra religijske znanosti. Polaznica je poslijediplomskog doktorskog studija filozofije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

Od 2002. radi u Matici hrvatskoj, u radnom odnosu je kontinuirano od 2005. godine. Od 2002. do 2014. zaposlena je na radnom mjestu tajnice uredništva biblioteke Stoljeća hrvatske književnosti, istodobno od 2009. odnosno 2010. do 2014. bila je tajnica redakcije kulturnih časopisa Kolo i Hrvatske revije. Od 2014. obnaša dužnost tajnice Predsjedništva Matice hrvatske. Njezin svakodnevni rad uključuje usku suradnju s čelnim ljudima nevladinih, vladinih i međunarodnih organizacija te kulturnim djelatnicima i književnicima. Zadužena je za odnose s medijima Matice hrvatske tj. odnose s novinarima i urednicima. Sudjeluje u timu zaduženoj za onlinu komunikaciju Matice hrvatske, posebno u kreiranju sadržaja na službenoj web stranici te društvenoj mreži Facebook. Ukupno ima više od 20 godina radnog staža, od kojih 11 godina u struci.

Milas ima istraživačkih interesa na područje etike, medija, odnosa s javnošću i kulture. Izlagala je na nekoliko znanstveno-stručnih skupova te objavila dva znanstvena rada, dok je treći rad u postupku objave.

Od 2014. izabrana je u naslovno suradničko zvanje asistenta te predaje na Edward Bernays Visokoj školi za komunikaciji menadžment kolegije Socijalna filozofija te Poslovna etika i etika odnosa s javnošću. Na istom visokom učilištu pohađala je 2014. i 2015. dva stručna seminara za nastavnike „Metodski standardi u visokoškolskoj nastavi“ i „Ishodi učenja u visokom obrazovanju“.

Članica je Matice hrvatske i Hrvatskog filozofskog društva. Govori engleski i njemački jezik.

Znanstveni radovi

Rad u znanstvenom časopisu:

Milas, Dorotea (2012). „Etički konflikti u odnosima s javnošću". Medianali, vol. 6., no. 11., Dubrovnik: Sveučilište u Dubrovniku, 51. – 66. (UDK:17:659, print verzija: ISSN 1846-436X, online verzija: ISSN 1849-0719).

Znanstveni radovi:

  1. Milas, Dorotea; Galić, Goran (2014). „Krizno komuniciranje i medijska percepcija Crkve u slučaju odreknuća pape Benedikta XVI.", Dani kriznog upravljanja, 7. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija, Velika Gorica: Veleučilište Velika Gorica, 767. - 784. (ISBN: 978-953-7716-56-1, UDK [005.57:005.334]:070; 659.3:005.334).
  2. Galić, Goran; Milas, Dorotea (2016). „Komuniciranje posebnih događaja u kulturi.", Život u digitalnom dobu - društveni aspekti. Fedor Rocco - Druga međunarodna znanstveno-stručna konferencija iz područja marketinga i komunikacija. Zagreb: Visoka poslovna škola Zagreb – znanstveni rad je recenziran i kategoriziran u statusu prethodnog priopćenja te u postupku objave, planirana objava Zbornika je kolovoz 2016.

 

Izlaganje na znanstvenim skupovima

  1. Galić, Goran; Milas, Dorotea (2015). "Media Relations in Cultural Organisations - Museum Night and Book Night Case Studies", Reconciling the traditional and contemporary: the new integrated communication, Communication Management Forum 2015, Zagreb: Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
  2. Milas, Dorotea (2009). „Etički konflikti u odnosima s javnošću", 18. Dani Frane Petrića, međunarodni interdisciplinarni simpozij, Cres: Hrvatsko filozofsko društvo
  3. Milas, Dorotea; van der Vegt, Sofia (2009). „Uloga etičkog povjerenika u odnosima s javnošću", Odnosi s javnošću - izazovi u recesijsko vrijeme, međunarodni znanstveno-stručni skup. Zagreb: Visoka škola za odnose s javnošću Kairos

Korekture, redakture i prikazi

  1. Stipčević, Badurina (2013). Hrvatska srednjovjekovna proza I., biblioteka Stoljeća hrvatske književnosti, Zagreb: Matica hrvatska - korektura
  2. Dürrigl, Marija-Ana (2013). Hrvatska srednjovjekovna proza II., biblioteka Stoljeća hrvatske književnosti, Zagreb: Matica hrvatska - redaktura
  3. Milas, Dorotea (2012). "Ruđer Bošković kao pjesnik". Prikaz knjige: Ruđer Bošković: Pomrčine Sunca i Mjeseca, Zadarska smotra, br.3., god. LX., Zadar: Matica hrvatska Zadar