dr.sc. Marijana Togonal

Životopis

Marijana Togonal rođena je 1971. godine u Zagrebu. Diplomirala je 1998. na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a iste se godine zapošljava u gimnaziji Antuna Gustava Matoša u Samoboru kao profesorica hrvatskog jezika i književnosti. Od 2001. godine radi i u srednjoj strukovnoj školi, također u Samoboru. Od 2000. započinje suradnju s Pučkim otvorenim učilištem u Zagrebu na izradi programa i izvođenju nastave za pripremu polaznika za upise na fakultete društveno-humanističkog usmjerenja. Nastavu na visokim školama počinje izvoditi od 2006. U zvanje asistenta izabrana je godine 2007., a status predavača visoke škole dobiva 2011. Akademske godine 2009./2010. upisuje Poslijediplomski doktorski studij književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na kojem do kraja godine očekuje obranu doktorske disertacije. Uz izvođenje nastave bavi se i lekturom i korekturom znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovala je na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova i kongresa te objavila brojne radove. Mr. sc. Marijana Togonal sunositeljica je kolegija Jezična kultura i izražavanje, Radionica: Pisanje u OsJ te Radionica: Radijsko izvještavanje na preddiplomskom stručnom studiju „Mediji i kultura društva“.

 

Znanstveni radovi

Bibliografija:

  • Centrih Lovrić, Togonal, Žuvela. "Priručnik hrvatskoga jezika: za polaganje mature i razredbenih ispita na fakultetima", Pučko otvoreno učilište, Zagreb, 2003.

  • Togonal, Marijana. "Folklor, pučka tradicija i djetinjstvo u dramskoj strukturi Krležina Kraljeva", Zagreb, Nova Croatica, 2011., str. 203.-218.

  • Togonal, Marijana, Sapunar Knežević, Andrea, "Prinos Stanka Vraza sabiranju i proučavanju usmenoknjiževnog stvaralaštva", Zadar, Croatica et Slavica Iadertina. 2011., str. 193-218.

  • Togonal, Marijana, Sapunar Knežević, Andrea, "Djelovanje i značenje Stanka Vraza u kontekstu hrvatske preporodne folkloristike", Zbornik radova sa znanstvenog skupa povodom 200. godišnjice rođenja Stanka Vraza, Samobor, 2011., str. 56-72.

  • Togonal, Marijana, Sapunar Knežević, Andrea, "Uloga Stanka Vraza i Ivana Kukuljevića Sakcinskog u istraživanju usmenoknjiževnog stvaralaštva zapadnougarskih i donjoaustrijskih Hrvata", Zbornik radova sa znanstvenog skupa povodom 200. godišnjice rođenja Stanka Vraza. Samobor, 2011., str. 73-93.

  • Togonal, Marijana, Sapunar Knežević, Andrea, "Kuhačev putopis o zapadnougarskim Hrvatima u kontekstu dotadašnjih filoloških i etnografskih istraživanja", Arti musices, god. 43, br. 2, Zagreb, 2012., str. 223-235.