dr. sc. Ana Holjevac Tuković

Životopis

Dr. sc. Ana Holjevac Tuković rođena je u Zagrebu 14. lipnja 1972. godine, gdje je završila osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Godine 1991. upisala je jednopredmetni studij povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i diplomirala u ožujku 1996. godine. Po završetku dodiplomskog studija radila je kao profesor povijesti u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu i Općoj gimnaziji u Sesvetama. U prosincu 1996. godine zaposlila se u Hrvatskom državnom arhivu - Odsjeku za suvremeno arhivsko gradivo, gdje je radila do 2006. godine. Stručni ispit za arhivista položila je 1999.godine. U Hrvatskom državnom arhivu radila je na poslovima sređivanja i obrade arhivskih fondova, za razdoblje od 1945. do 1990. U sklopu stručnog usavršavanja dobila je 1999., stipendiju CEU-a (Central European Summer University - Budapest) gdje je pohađala tečaj Archival Automation. U razdoblju od 2002. do 2004. sudjelovala je na znanstveno-istraživačkom projektu Žrtve Drugog svjetskog rata, poraća i Domovinskog rata u Hrvatskom državnom arhivu. Magistrirala je 2004. godine na temi Institucije središnjih tijela Narodne Republike Hrvatske 1945.-1953.

Od 2006. godine zaposlena je u Hrvatsko memorijalno - dokumentacijskom centru Domovinskog rata. Radi na poslovima evidentiranja, obrade i sređivanja arhivskog gradiva vezanog za povijest Domovinskog rata. Voditeljica je odjela za znanstveno istraživanje Domovinskog rata. Suradnicima je na izdanjima zbirki arhivskog gradiva srpske provenijencije koje objavljuje Hrvatski memorijalno - dokumentacijskom centru Domovinskog rata pod naslovom Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995- dokumenti. U lipnju 2012. doktorirala je na temi Srpska politika prema Hrvatskom Podunavlju od vojno redarstvene operacije “Oluja” do mirne reintegracije. Sudjelovala je na više stručnih i znanstvenih skupova.

Znanstveni radovi

Bibliografija:

  • Institucije središnjih tijela Narodne Republike Hrvatske: 1945.-1953.: magistarski rad, 2004.
  • Uloga republičkih ministarstava u upravi Narodne Republike Hrvatske: (1945-1953), Arhivski vjesnik, 45 (2002).
  • Društveno-gospodarske reforme 1950-1952. i njihov odraz na upravu Narodne Republike Hrvatske, Arhivski vjesnik, 46 (2003).
  • Lika u izvješćima Plaščanskog ratnog biltena 1991.-1995., Zbornik radova “Identitet Like-korijeni i razvitak”, (2009).
  • Problem prikupljanja memoarskog gradiva na primjeru Domovinskog rata, Arhivski vjesnik, 52 (2009).(autori: Ana Holjevac Tuković, Ante Nazor)
  • Kraj srpske paradržavne vlasti u Hrvatskoj kroz tjedni jugoslavenski tisak, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, 41( 2009).
  • Suradnica na seriji knjiga koju izdaje Hrvatski memorijalno dokumentacijski centar Domovinskog rata i Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod, Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995.: dokumenti (Knjige 1- 13).
  • Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995.: memoarsko gradivo, Novinari - svjedoci vremena: zapisi Trajka Grkovskog: Plitvice - Karlovac 1991. - 1996. (urednica: Ana Holjevac Tuković).
  • Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995.: dokumenti (Knjiga 14) (urednici: Ana Holjevac Tuković, Slaven Ružić).