doc. dr. sc. Damir Jugo

Životopis

Doc. dr. sc. Damir Jugo dekan je Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment od njezinog osnivanja 2013. godine te profesor strateškog i kriznog komuniciranja na Katedri za odnose s javnošću. Glavni je urednik međunarodnog znanstvenog časopisa Communication Management Review i predsjednik programskog odbora međunarodne znanstvene konferencije Communication Management Forum.

Predavač je na Odjelu za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku te Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru te gostujući predavač na poslijediplomskom studiju Odnosi s javnošću na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu te doktorskom studiju Komunikologija na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Kao predavač je surađivao i sa Zakladama Hanns Seidel i Konrad Adenauer, Vojnim učilištem dr. Franjo Tuđman te Ministarstvom unutarnjih poslova RH.

Autor je knjiga Menadžment kriznog komuniciranja (Školska knjiga, 2017.), prvog hrvatskog sveučilišnog udžbenika o kriznom komuniciranju te Strategije odnosa s javnošću (Profil knjiga, 2012.) te više od 20 znanstvenih radova iz područja komunikacijskog menadžmenta, odnosa s javnošću i upravljanja reputacijom. Radove je, između ostalog, objavljivao i u vodećim svjetskim znanstvenim časopisima poput Journal of Communication Management i Public Relations Review. 

Istraživački interesi vezani su mu primarno uz područje kriznog komuniciranja, strateškog komuniciranja i razvoja odnosa s javnošću u Hrvatskoj. Poseban naglasak u istraživačkom radu stavlja na analiziranje efikasnosti međusobne integracije teorije i prakse odnosa s javnošću te proučavanja različitih mogućnosti povezivanja visokih učilišta i gospodarstva te njihovog međusobnog sinergijskog djelovanja na razvoj edukacijskih programa odnosa s javnošću.

Doc. dr. sc. Jugo ima i značajno iskustvo iz prakse odnosa s javnošću. Dugi niz godina surađuje s korporacijama, državnim institucijama i pojedincima na pitanjima strateškog i kriznog komuniciranja te političke analitike. Do 2013. godine bio je izvršni direktor i član Uprave vodeće hrvatske agencije za odnose s javnošću MPR+ s kojom od 2017. godine surađuje na projektima strateškog i kriznog komuniciranja. 

Tijekom rada u praksi stekao je značajne reference i na području političke komunikacije. Tako je vodio i kao savjetnik sudjelovao u čitavom nizu izbornih kampanja na nacionalnoj i lokalnoj razini. Kao politički analitičar redovito surađuje i nastupa u vodećim hrvatskim medijima. Tijekom 2016. godine obnašao je dužnost posebnog savjetnika za društvene djelatnosti u Vladi Republike Hrvatske.   

Član je relevantnih strukovnih i znanstvenih organizacija. Dugogodišnji je član Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ), obnašao je više dužnosti u Hrvatskoj udruzi komunikacijskih agencija (HUKA), član je Europskog udruženja za obrazovanje i proučavanje odnosa s javnošću (EUPRERA), a trenutno obnaša dužnost potpredsjednika Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske. 
 

Znanstveni radovi

Autorske knjige:

Jugo, Damir: Strategije odnosa s javnošću, Profil Knjiga, Novelti Millenium, 2012., Zagreb.

Poglavlja u knjizi:

Tomić, Zoran; Jugo, Damir: Komunikacijska strategija Hrvatske za ulazak u EU // Hrvatska i Europa ; Strahovi i Nade / Šiber, Ivan (ur.). Zagreb : Fakultet Političkih Znanosti, 2011. Str. 189-208.

Skoko, Božo; Jugo, Damir: Odnosi s javnošću za nevladine i neprofitne organizacije // Odnosi s javnošću za organizacije civilnog društva / mr.sc. Boris Hajoš i dr. sc. Božo Skoko (ur.). Zagreb: Hrvatska udruga za odnose s javnošću, 2009.. Str. 7-21.

Znanstveni radovi:

Tipurić, Darko; Skoko, Božo; Jugo, Damir; Mešin, Marina: Crisis Management Dilemmas: Differences in Attitudes towards Reactive Crisis Strategies among future Business Professionals in Croatia. // Montenegrin Journal of Economics. 9 (2013) , 2; 27-37.

Jugo, Damir; Borić, Stanko; Preselj, Vladimir: Analiza razvoja odnosa s javnošću u Hrvatskoj od 2003. do 2009. i projekcija budućih trendova. // Međunarodne studije. 3/4 (2012) ; 37-52.

Jugo, Damir: Crisis Communication Strategies in the Corporate Governance Process // Proceedings of the 1st International OFEL Conference on Corporate Governance / Tipurić, D; Podrug, N. (ur.).
Zagreb: CIRU - Governance Research and Development Centre, 2013. 796-806.

Jugo, Damir; Sruk, Boris; Hruška, Domagoj: The role of Public Relations in the Process of Corporate Governance // Proceedings of the 1st OFEL Conference on Corporate Governance / Tipurić, D; Podrug, N. (ur.). Zagreb: CIRU - Governance Research and Development Centre, 2013. 820-833.

Jugo, Damir; Tomić, Zoran; Katica, Dijana: Primjena strateških odnosa s javnošću u turizmu - Primjer županijskih turističkih zajednica u Hrvatskoj // Mediji i turizam: zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa / Krpan, Tomislav ; Sušac, Vlado (ur.). Zadar : Odjel za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta, 2010. 175-188.