Igor Vukasović, dipl. nov.

Životopis

Igor Vukasović obnaša dužnost direktora/menadžera Korporativnih komunikacija Addiko banke. Tijekom 2015. i 2016. također je kao Direktor Korporativnih komunikacija Addiko Grupe bio nadležan za komunikacijske aktivnosti banaka u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Austriji, te je vodio komunikacijski aspekt privatizacije i rebrandinga Grupe. Profesionalnu karijeru započeo je 2005. u PR agenciji Maksima komunikacije, 2007. prelazi u Millenium promociju. Specijalizirao se za strateško savjetovanje, korporativnu i kriznu komunikaciju, upravljanje brandovima i ugledom te product PR.

Od 2009. godine je stalni vanjski suradnik na kolegiju „Upravljanje imidžom i kreiranje brandova“ na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a od 2012. povremeni gost predavač na poslijediplomskim  programima. Od 2014. ima status predavača te predaje na više kolegija na Edward Bernays, visokoj školi za komunikacijski menadžment. Diplomirao je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a trenutno pohađa doktorski studij Informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Završio je 'Business Learning Excellence for Development Leadership and Management' program na IEDC BLED, te 'Integrated Approach to PR' program London School of Public Relations, a kontinuirano se usavršava na stručnim konferencijama.

Autor je više znanstvenih članaka i novinarskih radova koji se bave temom korporativnih komunikacija i odnosa s javnošću, brandovima, upravljanja imidžom i ugledom, upravljanja destinacijama i društvenim medijima.