dr. sc. Romana Lekić

Životopis

Dr. sc. Romana Lekić usavršavala se kao znanstvenica kroz doktorski znanstveni studij iz kulturne antropologije te stručnu edukaciju za dramskog, plesnog i art pedagoga. Zaposlena kao pomoćnica dekana na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment u Zagrebu gdje radi i kao nositeljica i predavačica na kolegijima iz odnosa s javnošću u turizmu te odnosi s javnošću u kulturi. Dugo godina radila je kao prodekanica za razvoj i predstojnica Katedre turizma na Veleučilištu VERN' u Zagrebu, gdje je bila i nositeljica mnogobrojnih kolegija i voditeljica odjela za permanentno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Predaje kao gostujući profesor u Sloveniji i Crnoj Gori te drži predavanja, treninge i seminare na temu osobnog razvoja, kreativnosti, kreativnog vodstva i nenasilne komunikacije, transformacijskog leadershipa i grupne dinamike. Dugi niz godina radi kao trener i konsultant za područje turizma i kulture, ključni je ekspert na mnogobrojnim europskim projektima i suradnik Hrvatske turističke zajednice, Ministarstva turizma, Udruge hrvatskih turističkih agencija, kao i mnogobrojnih razvojnih agencija u Hrvatskoj i inozemstvu.

U svome pedagoškom radu kombinira art terapiju i terapiju bojama, Gestalt terapiju i plesnu praksu koja nas uči kako biti uzemljen, centriran, mekan, prisutan, fasciniran za vrijeme promjena, a one nam se događaju stalno. Dr. sc. Lekić vodi u prostor gdje ćete probuditi odnos sa svojim srcem, probuditi slobodu i kreativnost kretanja emocija kroz ples života. Vodi vas putem gdje ćete probuditi svoju dušu, moć njezine imaginacije i intuicije, taj dio nas koji čini život sočnim i uzbudljivim.

Znanstveni radovi

 1. Banić, M., Radošević, L., Lekić, R. (2016) The development of complex tourist products for special interest tourism on Vis island, Mediterranean Islands Conference 21-24 September 2016, The Island of Vis, Croatia

 2. Lekić, R. Kraus, D., Bojović, V. (2016) Student mobility exchange programmes as a contribution to the development of educational tourism and intercultural communication, Mediterranean Islands Conference 21-24 September 2016, The Island of Vis, Croatia

 3. Lekić, R. (2016) Turizam kao interkulturalna komunikacija u procesu razvoja otočnog identiteta, 5. Anatomija otoka, Simpozij „Od otočnog manifesta prema osnivanju međunarodnog centra za otočni život i kulturu“, 19.-24.9., Otok Vis

 4. Fištrek.L, Lekić.R, Mance N., (2016) Heritage and cultural tourism:case study – Orion project as a self-sustainable cultural product, 5th International Conference on Heritae an Sustainable Development, 12-15 July, Lisabon, Portugal / rad nagrađen kao najbolji rad na konferenciji/

 5. Rašperić, R., Lekić,R., Fištrek,L. (2016) Relation between creative teaching and sustainable practices in cultural heritage tourism 3rd Belgrade International tourism conference „Tourism Education in the 21st Century: Policies, Practices, Belgrade“, 18-19 March

 6. Lekić, R., Majić,M., Bergman.F. (2016) Model of education for implementation of experience economy in the Hospitality industry in Croatia 3rd Belgrade International tourism conference, „Tourism Education in the 21st Century: Policies, Practices”, Belgrade 18-19 March

 7. Marcel Vučetić, Lekić, R., Kraus, D. (2015) Značaj sportske infrastrukture u kreiranju turističkog proizvoda, 1. Međunarodna konferencija Održivi razvoj sportskog turizma, Portorož, Slovenija, 4.-5. lipnja

 8. Lekić, R., Franjić, T., Mencer Salluzzo, M. (2015) Relation between media and tourism – example of Croatia as tourist destination, ToSEE - Tourism in South East Europe 3rd International Scientific Conference Sustainable Tourism, Economic Development and Quality of Life 13-16 May, Opatija, Croatia

 9. Lekić, R., Kopecki, D., Rašperić, R. (2015) Revitalization paradigm and emotional intelligence in Destination Management,PAR međunarodna konferencija PILC 2015 „Liderstvo promjena: ključ uspješnog rasta“ 13.-14. ožujka, Opatija

 10. Lekić, R., Fištrek, L., Dabo K., (2014) Deconstruction of Myth and Process Approach, ICOM-ICME Conference 2014, Museums & Inovations, Zagreb, 14-16 October

 11. Lekić, R., Trezner, Ž., Mance, N. (2014) DMC as a creator of memorable experience in tourist destination, THI2014 – 22nd Biennial International Congress Tourism & Hospitality industry 2014, Opatija, May 8-9, conference proceeding

 12. Lekić, R. Symposium on Cultural Diplomacy in Southeast Europe Applied Cultural Diplomacy in Southeast Europe (Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, Zagreb; July 1st, 2014), tema: „New paradigms in tourism appear under the wings of cultural globalization: Economy of experience and gratitude“

 13. Lekić, R, Herceg, D, Mance, N. (2014) Home Swapping – A New International Trend: Emotions Lead to an Authentic Exprerience 2nd Belgrade International tourism conference „Thematic tourism in global environment: advantages, challenges and future develpments“, Belgrade 28-29 March 2014

 14. Lekić,R., Krampus, V. (2013) Od mitskog Odina do suvremenog putnika – iscjeljujuća moć turizma, Međunarodni znanstveni interdisciplinarni simpozij „Hrvatska folklorna i etnografska baština u svjetlu dubrovačke, svjetske i turističke javnosti“, 11.-13.12.2013., Knjiga sažetaka i Zbornik radova

 15. Lekić, R.; Majić, M.; Mance, N. (2013) Systems Concept of Experience in Tourism, M-Sphere International Conference, 10.-12.10.2013., Dubrovnik

 16. Lekić, R.; Kopecki, D. (2013) Impact of Emotional Intelligence on the Managing Tourist Destination in Globalization Environment, Treći međunarodni naučni skup „Trendovi u razvoju turizma i hotelijerstva“, 12.-13.9.2013., Kotor, Crna Gora

 17. Lekić, R. (2013) Prometna sredstva kao priča u turizmu, Zbornik radova 1. simpozija Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina, Susreti 2013. „Promet i turizam”, 25.-27.4.2013., Tuheljske Toplice, str. 121-126

 18. Lekić, R. (2012) Psihološki profil animatora kao menadžera doživljaja u kulturnom turizmu, Međunarodni znanstveni interdisciplinarni simpozij „Hrvatska folklorna i etnografska baština u svjetlu dubrovačke, svjetske i turističke javnosti“, 11.-13.12.2012., Dubrovnik

 19. Kovačić, M.; Jurić, M.; Lekić, R. (2013) Responsibility of Public Administration in the Protection of Coastal Area during the Adoption Process to EU – Case Study of Croatia, 32nd International Conference on Organizational Science Development. Smart Organization. High Potential. Lean Organization. Internet of Things, 32; p. 432-441. Portorož

 20. Kovačić, M.; Favro, S.; Franjić, R. (2012) Nautical port management in conditions of globalization – Croatian experiences, 31st International Conference on Organizational Science Development, 21.-23.3.2012., Portorož, Slovenija

 21. Franjić, R.; Medet Y. (2012) Personal Traits of Animators in Creating Experiences in Cultural Tourism, 1st Belgrade International Tourism Conference 2012: Contemporary Tourism – Wishes and Opportunities, 22.-24.3.2012., Serbia

 22. Franjić, R.; Favro, S.; Perišić, M. (2012) System concept of experience in nautical tourism, 2nd International Conference on Island Sustainability „Islands 2012”, 17.-19.9.2012., Brač, Croatia.

 23. Franjić, R.; Favro, S. (2011) Danube story of the Vučedol Orion – Transmodern cultural tourism and the transformational power of myth, Contemporary Trends in Tourism and Hospitality 2011 – Via Danube the main street in Europe, 29.-30.9.2011. Novi Sad, Serbia

 24. Franjić, R.; Favro, S. (2011) Crotatian maritime story as an opportunity for development of sustainable tourism, 12th International Joint World Cultural Tourism conference, October 7-9, 2011, Istanbul, Turkey

 25. Franjić, R. (2012) Animator kao menadžer doživljaja u ruralnom turizmu, 3. Međunarodni kongres ruralnog turizma, 23.-25.5.2012., Osijek

 26. Franjić, R. (2011) Lifelong education as content of educational tourism, 29th EuroCHRIE Conference Tourism and Hospitality, Drivers of Transition, October 19-22, 2011, Dubrovnik

 27. Franjić, R. (2011), Andragog u turizmu. Međunarodna konferencija o obrazovanju odraslih: „Andragoška profesija i kompetencije stručnjaka u obrazovanju odraslih“, Murter, 9.-10.6.2011.

 28. Franjić, R. (2011) Myth as Basis for Emancipating National Identity in Tourism, 12th Symposium on Sustainable Development: „Theories, Strategies and Global Governance Systems“, 23rd International Conference on Systems Research, Informatics and Cyberneticx (InterSymp 2011), Baden-Baden, Germany, 1.-5.8.2011.

 29. Franjić, R. (2011) Menadžment doživljaja i emocija u implementaciji folklorne i etnografske baštine u turistički proizvod, Međunarodni znanstveni interdisciplinarni simpozij „Hrvatska folklorna i etnografska baština u svjetlu dubrovačke, svjetske i turističke javnosti“, 11.-13.12.2011. Dubrovnik

 30. Franjić, R. (2011) Managing Tourist Destination through Innovation and Competition in Globalization Environment, 12th Symposium on Sustainable Development: „Theories, Strategies and Global Governance Systems“, 23rd International Conference on Systems Research, Informatics and Cyberneticx (InterSymp 2011), 1-5.8.2011. Baden-Baden, Germany

 31. Franjić, R. (2010) Stories and Storytelling as a potential resource in cultural tourism, International Conference Encuentros „Tourism and Quality of Life“, Portorož, Slovenija, 27-28.9.2010.

 32. Franjić, R. (2009) Uloga mentorstva u razvoju ljudskih potencijala u turizmu, s posebnim osvrtom na permanentno obrazovanje i mogućnost samozapošljavanja. U: Erceg, Z. (ur.) Zbornik radova Profesionalna orijentacija u izboru zanimanja, [Opatija, 18-19.5.2009]. Zagreb: Andragoško učilište Zvonimir

 33. Franjić R. (2003) Autentičnost u turizmu – kroz doživljaj uz pomoć animacije i emocija, 6. seminar arhivi, knjižnice, muzeji / uredila Tinka Katić; [prijevod na engleski jezik Iva Šrot]. - str. 288-317, Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo

 34. Lekić, R. Kraus, D., Bojović, V. (2016)  „Student mobility exchange programmes as a contribution to the development of educational tourism and intercultural communication“,  Mediterranean Islands Conference 21 -24 September 2016, The Island of Vis, Croatia

 35. Banić, M., Radošević, l, Lekić, R. (2016)  „ The development of complex tourist products for special interest tourism on Vis island“,  Mediterranean Islands Conference 21 -24 September 2016, The Island of Vis, Croatia

 36. Lekić, R., Blajić, B., Franjić,T. (2017), „Mythical Landscape and Holy Geography in Creative Cultural Tourism“. ToSEE - Tourism in South East Europe  4rd International Scientific Conference  - “Tourism and Craative industries: Trends and Challenges”,  4 – 6 May , Opatija, Croatia

 37. Lekić, R., Blajić, B., Franjić,T. (2017), „Deconstruction of Myth in Building Partnership Culture“, International Scientific Conference – „Communication Management Forum 2017 – Living in crisis mode: Time to reconsider definition, meaning and practice?“, Zagreb, 12-13.05.2017.

 38. Lekić, R., Blajić, B., Mance, N.. (2017), „A New Paradigm of the Relationship between Man and Science“, International Scientific Conference – „Communication Management Forum 2017 – Living in crisis mode: Time to reconsider definition, meaning and practice?“, Zagreb, 12-13.05.2017.

 39. Lekić. R., Kovačević. J., Rašperić. R. (2017), „ Role of Tourist Animation in Interpretation of Intangibile Heritage„, 17th Contemporary Trends in Tourism and Hospitality – New Spaces in Cultural Tourism, 1&2 Septermber 2017, Novi Sad, Vojvodina, Serbia

 40. Lekić, R., Blajić, B., Franjić, T. (2017), „Mythical Landscape and Holy Geography in Creative Cultural Tourism“. ToSEE - Tourism in South East Europe  4rd International Scientific Conference  - “Tourism and Craative industries: Trends and Challenges”,  4 – 6 May , Opatija, Croatia
 41. Lekić, R., Blajić, B., Franjić, T. (2017), „Deconstruction of Myth in Building Partnership Culture“, International Scientific Conference – „Communication Management Forum 2017 – Living in crisis mode: Time to reconsider definition, meaning and practice?“, Zagreb, 12-13.05.2017.
 42. Lekić, R., Blajić, B., Mance, N. (2017), „A New Paradigm of the Relationship between Mand and Science“, International Scientific Conference – „Communication Management Forum 2017 – Living in crisis mode: Time to reconsider definition, meaning and practice?“, Zagreb, 12-13.05.2017.
 43. Lekić. R., Kovačević. J., Rašperić. R. (2017), „Role of Tourist Animation in Interpretation of Intangibile Heritage", 17th Contemporary Trends in Tourism and Hospitality – New Spaces in Cultural Tourism, 1&2 Septermber 2017, Novi Sad, Vojvodina, Serbia

 

Stručni časopisi

 1. Franjić, R. (2013) Animator in Cultural Tourism as a Manager of Experience, Montenegrin Journal of Economics, Vol.7. No.2, str. 111-121, JEL (Journal of Economic Literature). Classification 83

 2. Franjić, R.; Favro, S. (2011) Croatian maritime story as an opportunity for development of sustainable cultural tourism, Journal of World Cultural Tourism Association, 12th International Joint World Cultural Tourism Conference Istanbul, Turska 7-9.10.2011

 3. Franjić, R.; Yolal, M. (2012) Personal traits of animators in creating experiences in cultural tourism, The Bussiness of Tourism, No 9, June 2012. p.83, UDC: 005.322:(338.48-6:7/8)

 4. Lekić, R, Herceg, D, Mance, N. (2014) The Business of Tourism, No 13, Scientific Journal issued by the College of tourism Belgrade, “Home Swapping – A New International Trend: Emotions Lead to an Authentic Experience “, page 119, UDC:005 32:338.48

 5. Rašperić, R., Lekić,R.., Fištrek,L. (2016) The Business of Tourism, No 15, Scientific Journal issued by the College of tourism Belgrade,  “Relation between creative teaching and sustainable practices in cultural heritage tourism

 

Ostale publikacije

 1. Brošura “Povratak pjesnika – Petar Preradović vraća se u zavičaj”( Coming back of great poet Petar Preradović)  Izdavač Turistička zajednica općine Pitomača, AD Arma d.o.o. Pitomača,  lipanj 2014

 2. Poglavlje u knjizi: „Odabrane teme suvremenog menadžmenta u kulturi i turizmu“,  Poglavlje: Ekonomija iskustva i doživljaja kao ekonomija u turizmu novog doba, (2017), Urednica Golja, T.; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

   

Rad na projektima

 1. Strategija razvoja turizma grada Karlovca od 2012. do 2020. godine

 2. „Održivi razvoj turizma posebnih interesa SUD SIT“ (Broj ugovora: CRIS No. 321-377 ) IPA prekogranični programa Hrvatska-Crna Gora

 3. MEDPATHS - The Snapshot of Mediterranean Hinterland Richness (No 321/2009)Service Contract Reference Number: 01/2014-SER-MEDPATHS). Program je iz dijela  IPA Adriatic Cross-border Programme 2007-2013