Maja Samardžić Gašpar, mag. nov.

Životopis

Maja Samardžić Gašpar rođena je 23. kolovoza 1984. godine u Karlovcu. Godine 2004. završava IX. Opću gimnaziju u Zagrebu te je 2013. na Fakultetu politički znanosti diplomirala studij novinarstva i stekla akademski naziv magistra novinarstva.

Od 2012. radi u Millenium promociji - agenciji za tržišno komuniciranje, u radnom odnosu je kontinuirano od 2012. godine. Od 2006. do 2007. godine radila je u generalnoj podružnici Nike EON BV na mjestu tajnice ureda, dok je od 2008. do 2011. radila je u istoj tvrtki u odjelu prodaje.

Njezin svakodnevni rad uključuje usku suradnju s klijentima iz sektora turizma, gospodarstva i telekomunikacija. Zadužena je planiranje i realizaciju komunikacijskih i strateških aktivnosti te odnose s medijima. Koordinira tim zadužen za online komunikaciju na društvenim platformama. Ukupno ima više od osam godina radnog iskustva, od toga četiri godine radnog staža, a sve su rad u struci.

Maja Samardžić Gašpar ima istraživačkih interesa na području odnosa s javnošću, brendiranja te društvenih mreža. Izlagala je na nekoliko znanstveno-stručnih skupova te objavila dva znanstvena rada.

Od 2014. izabrana je u naslovno suradničko zvanje asistenta te predaje na Edward Bernays Visokoj školi za komunikaciji menadžment kolegije Strateški aspekti odnosa s javnošću i Upravljanje projektima u odnosima s javnošću. Na istom visokom učilištu pohađala je 2014. i 2015. dva stručna seminara za nastavnike „Metodski standardi u visokoškolskoj nastavi“ i „Ishodi učenja u visokom obrazovanju“.

Govori engleski i njemački jezik.

 

Znanstveni radovi

  • Jeleč, Ivana; Samardžić Gašpar, Maja; Banovac Barić, Maja (2016). „Branding and Tourism Destination Management“, New Governance for Value Creation – Towards Stakeholding and Participation. OFEL – Četvrta međunarodna znanstveno-stručna konferencija iz korporativnoga upravljanja, menadžmenta i poduzetništva. Zagreb: CIRU – Governance Research and Development Centre, 1148. – 1168. (ISBN: 978-953-8079-01-6 ili -00-9).

  • Samardžić Gašpar, Maja; Jeleč, Ivana (2015). „The Role of Social Networks in Daily Operations of Companies in Croatia“, Reconciling the traditional and contemporary: the new integrated communication, Communication Management Forum 2015, Zagreb: Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment, 385. – 406. (ISBN: 978-953-58317-1-6).