dr. sc. Dina Tomšić

Životopis

Dr. sc. Dina Tomšić rođena je 1970. u Zagrebu. Diplomirala je 1994. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na tom je fakultetu 2007. magistrirala poslovno upravljanje - MBA, a 2015. godine i doktorirala, obranivši doktorsku disertaciju iz disciplina strateški menadžment i korporativno upravljanje. Navedene discipline fokus su joj poslovnog i istraživačkog interesa.

Poslovnu karijeru započela je 1994. na Zagrebačkom velesajmu odakle je 2009. kao v.d. pomoćnica voditelja Podružnice prešla u Direkciju Zagrebačkog holdinga na mjesto pomoćnice člana Uprave, gdje vodi korporativne projekte Grupe ZGH, od kojih je projekt Operativno restrukturiranje Društva u tijeku. Od prosinca 2015. imenovana je na dužnost voditeljice podružnice Zagrebački velesajam, u kojoj je pokrenula aktivnosti redizajna sajamske djelatnosti te cjelovitu transformaciju i repozicioniranje Zagrebačkog velesajma u nacionalnom i internacionalnom okruženju. Do kraja 2016. godine bila je zamjenica predsjednice i članica nadzornih obora četiriju povezanih trgovačkih društava iz Grupe Zagrebački holding.

Uz poslovnu njeguje i znanstvenu karijeru. Članica je istraživačke akademske mreže SEECGAN te je članica nadzornog odbora Hrvatskog instituta direktora - CID. Objavila je kao autorica ili koautorica dvadesetak znanstvenih radova i poglavlja u knjigama. Sudjeluje i izlaže na međunarodnim znanstvenim konferencijama. Od 2015. pridružila se Bernay's timu gdje je nositeljica kolegija: Osnove menadžmenta. U 2016. godini izabrana je u naslovno zvanje višeg predavača. Govori engleski i talijanski.