doc. dr. sc. Marko Mustapić

Doc. dr. sc. Marko Mustapić diplomirao je kroatologiju i sociologiju na Hrvatskim studijima u Zagrebu 2002. godine. Godine 2008. na poslijediplomskom znanstvenom studiju sociologije na Filozofskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu obranio je magistarski rad, a doktorsku disertaciju obranio je 2011. godine. U narednom razdoblju je u matičnom institutu biran u znanstvena zvanja višeg asistenta, znanstvenog suradnika i višeg znanstvenog suradnika, te na zagrebačkom sveučilištu u nastavno zvanje docenta. U razdoblju od 2013. do 2016. godine pored rada na institutu radi i na odsjeku sociologije Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu. U okviru rada na Institutu dtuštvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje kao istraživač u nizu domaćih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata. Trenutno predaje kolegije Osnove sociologije na Edward Bernaysu, kolegij Sport i društvo na Hrvatskim studijima. Vanjski je suradnik The Centre for the Study of Football and its Communities pri Manchester Metropolitan University (Ujedinjeno Kraljevstvo) od 2016. godine te je voditelj Sekcije za sociologiju sporta Hrvatskog sociološkog društva od 2017.