Adrian Beljo, mag. philol. angl.

Dužnost

Profesor engleskog i francuskog

 

Životopis

Adrian Beljo, mag. philol. angl., rođen je u Sudburyiju u Kanadi 1974., gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 2000. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekao zvanje profesora engleskog jezika i knjiženosti i informatologije, a od 2001. radi samostalno kao prevoditelj prevodeći stručne tekstove iz područja ekonomije, građevine, prava i turizma. Autor je brojnih prijevoda s hrvatskog na engleski i s engleskog na hrvatski jezik. Županijski sud u Zagrebu imenovao ga je 2005. stalnim sudskim tumačem za engleski jezik. Na diplomskom studiju komunikologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu nositelj je i izvođač predmeta Prezentacijske i govorničke vještine na engleskom jeziku te izvođač kolegija Akademski engleski. U naslovno nastavno zvanje predavača u polju filologija, grana anglistika, izabran je 2011. Od 2011. do 2014. radio je za agenciju Millenium promocija gdje je, uz jezičnu podršku na raznim projektima, koordinirao aktivnosti vezane za EU projekte te marketinške aktivnosti za ključne klijente, a od 2014. stalno je zaposlen na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment gdje radi kao predavač na kolegijima iz engleskoga jezika te kao voditelj Centra za međunarodnu suradnju, a od 2016. član je Upravnog vijeća Bernaysa.