Saša Bjelobaba, prof.

Dr. sc. Saša Bjelobaba rođen je 1974. godine u Zagrebu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Bjelovaru. Diplomirao je na dvopredmetnom studiju anglistike i talijanistike s temom iz metodike nastave talijanskog jezika Lettura dei testi autentici nell'insegnamento dell'italiano come lingua straniera 2001. godine. Na paralelnom studiju novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu postigao je status apsolventa. Više puta je boravio u Italiji i Velikoj Britaniji i pohađao različite programe jezičnog i stručnog usavršavanja. Treću studijsku godinu je proveo u Melbourneu u Australiji gdje se usavršavao pri RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology). Pohađao je šestomjesečni program za predavače talijanskog kao stranog jezika (Corso di formazione per docenti di italiano come lingua straniera) pri Sveučilištu za strance Dante Alighieri, Reggio Calabria i stekao diplomu predavača talijanskoga kao stranog jezika (Diploma per docenti di italiano come lingua straniera). 

Radio je kao nastavnik talijanskog i engleskog jezika u sljedećim školama: Jeka, Bjelovar; Škola stranih jezika Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu; DaF, Zagreb; Sokrat, Zagreb, te Upravna i birotehnička škola, Zagreb. Od 2001. do 2010. bio je zaposlen u Centru za strane jezike Vodnikova u Zagrebu, gdje je postigao status samostalnog profesora talijanskog i engleskog,  Od 2010. do 2013. radio je kao lektor za talijanski i engleski jezik na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld u Zagrebu,  a od 2013. na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu kao predavač engleskog jezika. Od 2017., kao vanjski suradnik, predaje talijanski jezik na Visokoj školi za komunikacijski i turistički menadžment Edward Bernays. Autor je glotodidaktičke čitanke za talijanski jezik Leggere non stanca koja je objavljena 2009. u izdanju Školske knjige, a objavio je jedan znanstveni i šest stručnih radova, te više puta izlagao na međunarodnim konferencijama. Recenzirao je četiri udžbenika i priručnika za učenje talijanskog jezika (Školska knjiga), te više stručnih radova s područja jezika i glotodidaktike (Udruga nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama). Osim izraženog interesa za glotodidaktiku i podučavanje jezika struke, na kojima se temelji njegov sadašnji posao, posebno ga zanimaju semantika i kognitivna lingvistika, sociolingvistika, kontaktna i kontrastivna lingvistika, te šire, sinkronijski pristup jeziku općenito (na svim jezičnim razinama).

U novije vrijeme radi na studijama koje su tematski usmjerene na politološko nazivlje. Konkretno, u njima teorijski i empirijski obrazlaže potrebu za neološkim rješenjima, te nudi konkretne prijedloge  neologizama kao morfoloških i semantičkih ekvivalenata nedovoljno adaptiranoj posuđenici iz engleskog jezika ‘polity’ u hrvatskom odnosno talijanskom jeziku (konferencije UNJSVU 2019 u Zagrebu i LSP 2019 u Padovi). Osim kontaktne lingvistike i terminologije, trenutno radi i na studiji posvećenoj tendencijama u novijoj talijanskoj gramatikografiji. Doktorski rad naslovljen Semantička analiza prostornih prijedloga u standardnom talijanskom jeziku, koji je izradio pod mentorstvom prof. dr. Ivice Peše Matracki i prof. dr. Milene Žic Fuchs, obranio je 1. listopada 2018. s ocjenom summa cum laude. Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu dodijelio mu je 7. studenog 2016. godine priznanje kao najboljem nastavniku prema studentskim anketama u akademskoj godini 2015./2016.