dr. sc. Lucia Miškulin Saletović

Lucia Miškulin Saletović završila je germanistiku i anglistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te 2013. obranila disertaciju i stekla akademski stupanj doktorica znanosti iz polja filologije. Zaposlena na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu kao viša predavačica. 2015. izabrana u znanstvenog suradnika u polju filologije. Koordinatorica za strane jezike te nositelj predmeta Akademski engleski, Akademski njemački, Prezentacijske i govorničke vještine na njemačkom jeziku te Introduction to Sociolinguistics.

Voditeljica visokoškolske sekcije i tajnica Hrvatskog društva učitelja i profesora njemačkog jezika. Vanjska suradnica na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment. Autorica znanstvenih i stručnih radova, nastavnih materijala i prijevoda te urednica zbornika. Njezina su područja interesa strani jezik za akademske potrebe, tekstna lingvistika, jezik reklama i medija te krematonimija. Voditeljica i suradnica na međunarodnim i domaćim znanstvenim projektima te projektima popularizacije znanosti.