Mia Flander Tadić, mag. psych.

Mia Flander Tadić diplomirala je 2016. godine psihologiju u Zagrebu, svoju karijeru započela je kao volonterka u Dječjoj kući Borovje, od 2012. do 2014. bila je član i volonter u Udruzi Hrabri telefon gdje je radila na telefonskom savjetovanju djece i roditelja. Godine 2016. vodila je radionicu za učenike srednjih škola o prevenciji nasilja u mladenačkim vezama, te iste godine volontirala je u Službi za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti u Nastavnom zavodu za javno zdravstvu „Dr. Andrija Štampar“. Od 2016. do 2017. radila je kao psiholog pripravnik u Poliklinici Kocijan/Hercigonja, a od 2017. do danas radi kao psiholog u Centru za ranu intervenciju u Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG. Sudjelovala je u brojnim stručnim edukacijama.