prof. dr. sc. Jasna Horvat

Prof. dr. sc. Jasna Horvat (1966.) redovita je profesorica u trajnom zvanju za granu kvantitativne ekonomije, polje ekonomije, područje društvenih znanosti i stalno zaposlena na Ekonomskom fakultetu u Osijeku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera. Autorica je brojnih međunarodnih znanstvenih radova, teoretičarka je kulture, interdisciplinarna je umjetnica i nagrađivana književnica čija su književna djela nastavna građa na različitim fakultetima u Republici Hrvatskoj.

Doktorska disertacija Moguće pogreške pri donošenju odluka temeljenih na anketnim istraživanjima" obranila je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku je 1997. godine. Na obrani je nazočila inozemna komentorica prof.dr.sc. Anuške Ferligoj (Fakulteta za družbene vede, Ljubljana), a 5.studenog 1997. godine obranila je nastupno predavanje usšješno izloživši temu Tehnike prikupljanja podataka. U Upisniku znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske upisana je pod matičnim brojem  174705.

Pet je godina u okviru samostalnog znanstvenog projekta vodila CATI (computer assisted telephone interviewing) centar – poligon usmjeren na razvijanje mjernih instrumenata i provođenje statističkih analiza u istraživanju tržišta. Samostalno je vodila više znanstvenih projekata iz područja društvenih znanosti te jedan bilateralan projekt. Na projektu popularizacijskog simpozija kreativne industrije – Kreativna riznica članicom je Uprave projekta, savjetnicom je na projektu Vilijun kojim se razvija bilateralna suradnja Hrvatske i Kine, članicom je Radne skupine predsjednice Kolinde Grabar Kitarović za brenidranje Republike Hrvatske te je u više navrata surađivala s Gradom Osijekom na brojnim projektima kreativnog i kulturnog sadržaja. U više je navrata sudjelovala na domaćim i inozemnim književim susretanjima (Kina, Amerika, Crna Gora, Novi Sad, Beč) te kao predavačica na pozvanim predavanjima.

Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku nastavnik je na preddiplomskom studiju (kolegij Statistika, Statistička analiza i Ispitivanje javnog mnijenja), diplomskom studiju (Višedisciplinarni projekti, Statistička analiza poslovnih podataka, Statističke metode u istraživanju tržišta), poslijediplomskom specijalističkom studiju (Statističke metode u istraživanju tržišta, Metodologija istraživačkih radova, Kvantitativna analiza poslovnih podataka) te doktorskom studiju (Statistical Research Methods). Na Fakultetu za mendžment u turizmu i ugostiteljstvu na doktorskom studiju predaje kolegije: Metode i tehnike istraživanja te Statistika u znanstvenim istraživanjima. Znanstvene i stručne radove objavljuje iz polja društvenih i humanističkih znanosti te se ostvaruje u književnoj umjetničkoj praksi kao i u drugim oblicima umjetničkog izražavanja.

Dosadašnji izbori iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane kvantitativne ekonomije događali su se sljedećom kronologijom: 1990. godine imenovana je znanstvenom novakinjom, 1992. godine postaje asistentica, 1998. godine docentica, 2003. godine izvanredna profesorica, 2007. godine redovita profesorica, a 2012. godine potvrda znanstvenog zvanja znanstvenog savjetnika i trajno znanstveno-nastavnog zvanja redovitog profesora iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane kvantitativne ekonomije.

Osnivačica je Instituta za znanstvena i umjetnička istraživanja u kreativnoj industriji – Andizet te je predsjednica programskog odbora Kreativne riznice – popularizacijskog simpozija kreativne industrije Ekonomskog fakulteta u Osijeku koji se održava od 2015 godine. Članica je Društva hrvatskih književnika (DHK), Matice Hrvatske (MH), Hrvatske udruge istraživača dječje književnosti (HIDK), Međunarodne udruge Novi Put svile te Hrvatskog statističkog društva (HSD). Autorica je brojnih međunarodnih znanstvenih radova, teoretičarka je kulture, interdisciplinarna je umjetnica i nagrađivana književnica čija su književna djela nastavna građa na različitim fakultetima u Republici Hrvatskoj. Njezin prozni izričaj književna kritika označuje terminom Ars Horvatiana te ga određuje uspješnim spojem znanosti i umjetnosti na tragu oulipovske prakse.

Roman Az nagrađen je prestižnom nagradom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za književnost 2010. godine. Jasna je Horvat dobitnica i Pečata grada Osijeka za osobita ostvarenja na području književnosti 2011. godine. Dobitnicom je Državne nagrade za znanost 2016. godine, te nagrade FUL kulturno kojom je Superbarnds nagradio Hepening Vilijun temeljen na romanu Vilijun (Naklada Ljevak 2016.) kao najbolje brendirani događaj u kulturi.

Područja interesa: kvantitativna ekonomija, multivarijatna statistika, dizajn upitnika, metode istraživanja, kreativna industrija, kreativna ekonomija, kulturni i kreativni proizvodi, kulturni turizam, kulturno brendiranje, interdisciplinarna umjetnost: književnost, murali, lingvistika, video, fotografija, teorija književnosti i kulturni identitet.