Krešimir Dabo, mag. publ. rel.

Krešimir Dabo završio je preddiplomski stručni studij ekonomije, smjer turistički menadžment na Zagrebačkoj školi za menadžment. Specijalistički stručni diplomski studij Upravljanje poslovnim komunikacijama završio je na Veleučilištu Vern´, a drugi diplomski, sveučilišni studij završio je pri Sveučilištu Sjever, na studiju komunikacijskih znanosti i odnosa s javnošću. Studirao je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti. Završio je jednogodišnji studij pri Centru za mirovne studije u Zagrebu.

Sudjelovao je u nizu seminara i radionica na temu poslovne kulture, menadžmenta u kulturi i komunikacijskih i prezentacijskih vještina te medijacije i savjetovanja. Profesionalnu karijeru počeo je na području novinarstva, radeći u uredništvima nekoliko medijskih kuća, počevši od Radio Studenta, pa do Hrvatskog radija, Televizije Z1 do RTL Televizije. Radio je u Odjelu za odnose s javnošću na RTL Televiziji, a šest je godina vodio Službu za odnose s javnošću i marketing u Ansamblu LADO. Na mjesto ravnatelja Ansambla LADO imenovan je 1. siječnja 2015. s mandatom od četiri godine.

Na Veleučilištu Vern' predaje na studiju Turizma kolegij Marketing manifestacija, a na studiju Odnosa s javnošću i medija predaje kolegije Odnosi s javnošću u kulturi i Uvod u odnose s javnošću. Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu predaje na sveučilišnom diplomskom studiju Komunikologije – Povijest i teorije odnosa s javnošću te Strategije odnosa s javnošću.

Stalni je nastavnik u zvanju višeg predavača na Visokoj školi za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski gdje je nositelj kolegija iz područja marketinga, marketinškog komuniciranja i odnosa s javnošću. Licencirani je medijator pri Forumu za slobodu odgoja i psihoterapeut Realitetne terapije.