Dr. sc. Lana Ciboci na okruglom stolu Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu

Prodekanica za znanost i kvalitetu predstavila je rezultate istraživanja o medijskoj pismenosti učenika osmih razreda te vrednovanju programa medijske kulture.

22. veljače 2018.

Cilj okruglog stola „Medijska pismenost u perspektivi novog kurikuluma: prilike i prijetnje“ bio je ukazati na važnost medijske pismenosti u formalnom obrazovanju u Hrvatskoj. Ujedno, cilj je bio i predložiti nove obrazovne politike koje će se, između ostaloga, temeljiti na dva sveobuhvatna istraživanja. Prvo istraživanje predstavila je Bernaysova prodekanica za znanost i kvalitetu dr. sc. Lana Ciboci u kojem je analizirala udžbenike i dopunske nastavne materijale iz hrvatskog jezika i vrednovala razinu medijske pismenosti 1000 učenika osmih razreda, kao i vrednovanja programa medijske kulture od strane učitelja razredne nastave i nastavnika hrvatskog jezika. „Učenici osmih razreda osnovnih škola Grada Zagreba nedovoljno poznaju zakonske okvire i karakteristike medija i vrlo rijetko kreiraju medijske sadržaje u edukativne svrhe. Većina djece posjeduje srednju razinu kritičkog vrednovanja medijskih sadržaja.“, dr. sc. Lana Ciboci.

U nastavku okruglog stola održanog  u Tribini grada Zagreba predstavljen je i treći dio rezultata istraživanja EU Kids Online o medijskim navikama djece i njihovih roditelja – iskustva i stavovi roditelja o medijima i medijskom obrazovanju. Također, Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu, čija je dr. sc. Ciboci i potpredsjednica, predstavilo je svoje najnovije projekte u 2018. –  Mind Over Media – Razmisli o medijima – Učinkovita analiza propagande te projekt Medijskom pismenošću protiv grupa mržnje i elektroničkog nasilja. Radi se o projektima koji su u skladu s osnovnim ciljem Udruge, a to je poboljšanje medijske i komunikacijske kulture građana Republike Hrvatske sustavnom edukacijom o medijima te poticanjem razvoja osviještenosti korisnika.