Dr. sc. Lucia Miškulin Saletović boravila na Erasmus+ programu u Sydneyju

Bernaysova predavačica na Sveučilištu Macquire, jedinom u Australiji na kojem se može studirati hrvatski jezik, govorila o značajkama i „jeziku“ reklama te o utjecaju kulturoloških razlika.

30. svibnja 2018.

U sklopu Erasmus+ programa mobilnosti osoblja u svrhu poučavanja dr. sc. Lucia Miškulin Saletović boravila je na Sveučilištu Macaquarie u Sydneyju, na Odjelu za internacionalne studije, od 21. do 30. svibnja 2018. Za vrijeme boravka na najstarijem izvandomovinskom studiju hrvatskog jezika i kulture, koje sljedeće godine slavi 35. obljetnicu djelovanja, Bernaysova predavačica održala je dva predavanja i radionice za studente hrvatskog jezika i kulture.

Prvo predavanje dr. sc. Miškulin Saletović bilo je posvećeno kontrastivnom proučavanju prijedloga u hrvatskom i engleskom jeziku, koji, s obzirom da govornici prijedloge preuzimaju iz svog materinskog jezika, predstavljaju čest izvor pogrešaka i nesporazuma. Na drugom predavanju je bilo govora o turističkom reklamnom diskursu u Hrvatskoj. Dr. sc. Miškulin Saletović rekla je da je posebna pozornost na predavanju bila posvećena kulturološkim razlikama i načinu na koji se one odražavaju u reklamnom diskursu.

Po povratku u Hrvatsku Bernaysova predavačica posebno je istaknula kako su je zadivili motivacija, entuzijazam i trud studenata te nastavnika na Odjelu za hrvatske studije. Također, dr. sc. Miškulin Saletović je istaknula da je osnovna pretpostavka uspješne nastave stranog jezika prilagođenost ciljnoj skupini. Napomenula je da ne postoji općeprihvaćeni recept za učenje stranog jezika, već se metode, teme i način učenja odabiru na osnovu potreba osoba koje uče određeni jezik.

Dr. sc. Miškulin Saletović članica je Katedre za jezik i kulturu na Bernaysu i nositeljica kolegija Njemački jezik 1. Uz to, zajedno s Bernaysovim predavačem i voditeljem Centra za međunarodnu suradnju Adrianom Beljom supotpisuje prvo izdanje knjige English for Communication Management 1 u Bernaysovoj nakladi.