Gošća predavačica na Bernaysu direktorica korporativnih komunikacija Atlantic Grupe

Gabrijela Kasapović studente je upoznala s načinom funkcioniranja odjela korporativnih komunikacija Atlantica i savjetovala ih kako se nositi s komunikacijskim izazovima na tržištu.

12. siječnja 2018.

Direktorica korporativnih komunikacija jedne od najvećih kompanija u regiji gostovala je na kolegiju Odnosi s medijima za menadžere na drugoj godini diplomskog studija „Upravljanje odnosima s javnošću“. U svom izlaganju Bernaysovcima je posebno naglasila važnost dobro postavljenih temelja korporativnog komuniciranja. Kasapović je istaknula da odjel korporativnih komunikacija kreira, održava i razvija imidž kompanije u javnosti, vodi brigu o primjeni i pridržavanju korporativnih standarda te promovira korporaciju i njene vrijednosti kao brend. Gošća predavačica također je rekla da su korporativne komunikacije dvosmjerni kanal koji kompanija koristi u komunikaciji sa svojim ciljnim javnostima.

Gabrijela Kasapović magistrirala je novinarstvo na Sveučilištu u Zagrebu, nakon čega je kao novinarka više od tri godine radila u Poslovnom tjedniku, Poslovnom dnevniku i Lideru. Na poziciji direktorice korporativnih komunikacija Atlantic Grupe djeluje od 2006. godine. Neka od njenih zaduženja u odjelu korporativnih komunikacija odnose se na internu i eksternu komunikaciju, odnose s medijima, organizaciju događaja, poput konferencija za medije i medijskih istupa, te organizaciju i provedbu posebnih projekata.