Jedinstvena prilika stažiranja u kanadskom parlamentu samo za Bernaysove studente!

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju studenti Bernaysa koji odgovaraju uvjetima natječaja. Najbolji kandidat radit će s jednim od zastupnika u Parlamentu i upoznati njegove svakodnevne aktivnosti.

16. svibnja 2018.

Kako bi na prigodan način obilježili 25 godina diplomatskih odnosa Hrvatske i Kanade te studentima Bernaysa omogućili jedinstvenu priliku da upoznaju svakodnevne procese u Parlamentu, Edward Bernays Visoka škola i Kanadsko-hrvatska poslovna mreža dogovorili su zajedničku suradnju koja će jednom studentu ili studentici osigurati stažiranje u Ottawi. Pravo prijave na natječaj imaju:

  • studenti treće godine preddiplomskog studija;
  • studenti prve i druge godine diplomskog studija;
  • apsolventi upisani u prvu apsolventsku godinu;
  • studenti druge godine preddiplomskog studija koji su do roka za prijavu na natječaj položili ispite iz zimskog semestra (30 ECTS) te koji su položili ishode iz ljetnog semestra (12 ili više ECTS);
  • prvostupnici i diplomanti koji su diplomirali u redovnom roku tijekom ak. god. 2017./2018.

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju imati najmanje C1 razinu znanja engleskog jezika i kompetencije kao što su dobre organizacijske i administrativne vještine, analitičke i istraživačke sposobnosti, jasno i precizno izražavanje u pismu i govoru, poznavanje političkog okruženja i načina rada institucija u Hrvatskoj i Kanadi i druge propisane natječajem. Prijave na natječaj potrebno je poslati na e-mail adresu adrian.beljo@bernays.hr do petka, 1. lipnja 2018., do kraja dana, sa sljedećom dokumentacijom:

  • životopisom u Europass formatu na engleskom jeziku
  • motivacijskim pismom (do 300 riječi) na engleskom jeziku
  • akademskim uspjehom (prosječna ocjena)
  • preporukom (nije uvjet)

Detalje natječaja moguće je provjeriti na linku.