Marta Takahashi i Karlo Kolesar preuzeli dužnost tajnika studija komunikacija i turizma

Tajnici studija aktivno će sudjelovati u svim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima, komunikaciji sa studentima i nastavnicima te u procesima unaprjeđenja kvalitete.

01. prosinca 2018.

Marta Takahashi, mag. rel. publ., imenovana je za tajnicu preddiplomskog studija Komunikacijski menadžment i diplomskog studija Upravljanje odnosima s javnošću, dok će Karlo Kolesar, struč. spec. oec., kao tajnik studijske vertikale turizma, biti zadužen za preddiplomski studij Menadžment i marketing turističke destinacije i diplomski studiji Upravljanje doživljajem u turizmu.

Tajnici studija pomagat će u organizaciji nastave na studijskim programima i provoditi odluke vezane uz dodjelu posebnih studentskih statusa, usklađivati održavanje predavanja gostujućih nastavnika, pomagati u organizaciji provedbe ispitnog procesa, biti uključeni u redovito komuniciranje s nastavnicima i studentima, proaktivno i pod nadzorom prodekana predlagati načine unaprjeđenja nastavnog procesa, savjetovati studente te sudjelovati u organizaciji i pripremi terenske nastave u koordinaciji s prodekanom i nastavnicima. Svakodnevni rad tajnika studija vezan je i uz koordinaciju i organizaciju studentske prakse te vrednovanje kvalitete nastavnog i ostalih procesa.

Marta Takahashi, mag. rel. publ., diplomirala je odnose s javnošću na Sveučilištu u Dubrovniku i na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment, uz posebnu diplomu Summa cum laude. Dobitnica je IFIA Lady Prize, nagrade Međunarodne federacije nacionalnih saveza inovatora, za najbolji rad ženskih inovatora na 8. međunarodnoj izložbi inovacija, novih ideja, proizvoda i tehnologija ARCA. Tajnica je Alumni kluba Bernaysa i dugogodišnja Caritasova volonterka u Kući za zbrinjavanje djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Područje znanstvenog rada Marte Takahashi su odnosi s javnošću, osobito vjerodostojnost medija i njihov odnos prema suvremenim migracijskim zbivanjima. Sudjelovala je na brojnim kongresima i simpozijima, autorica je znanstvenih radova, koautorica međunarodnog atlasa i urednica dviju monografija.

Karlo Kolesar, struč. spec. oec., diplomirao je menadžment održivog razvoja turizma na Veleučilištu VERN'. Nacionalni je dopredsjednik Hrvatske akademske zajednice te bivši predsjednik Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske. Aktivan je u procesima kreiranja visokoobrazovnih politika kroz sudjelovanje u više radnih skupina i povjerenstava pri za to nadležnim institucijama. Član je savjetodavnog odbora za visoko stručno obrazovanje pri EURASHE-u te co-chair za visoko obrazovanje u EDS-u, a na razini EU. Poduzetničko i praktično iskustvo u turizmu stjecao je organiziranjem i vođenjem brojnih međunarodnih turističkih projekata. Sudjelovanjem na stručnim konferencijama u Austriji, Njemačkoj, Belgiji i Sloveniji usko vezanim uz segment obrazovanja direktno sudjeluje na kreiranju obrazovnih politika. Jedan od ciljeva njegovog djelovanja je izgradnja partnerskih odnosa sa relevantnim domaćim i međunarodnim institucijama nadležnim za razvoj visokog obrazovanja te rad na razvoju turizma posebnih interesa u RH.