Mr. sc. Anđela Vukasović Korunda održala nastupno predavanje na Bernaysu

Tema nastupnog predavanja mr. sc. Vukasović Korunde bila je „Leksička norma i funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika“.

11. veljače 2019.

Na samom početku nastupnog predavanja mr. sc. Anđela Vukasović Korunda pročitala je dio teksta koji je ukazao na nepotrebnu uporabu internacionalizama i nerazumljivost diskursa. Uvodni dio predavanja stoga je bio posvećen zadaćama leksičke norme, njezinu odnosu prema purističkoj tradiciji hrvatskoga jezika, jezičnom posuđivanju, vrstama i prilagodbama posuđenica. U nastavku izlaganja problematizirana je moguća zamjena internacionalizama i uporaba hrvatskih riječi. Tako je drugi dio izlaganja bio usmjeren na odnos jezika kao sustava i jezika kao standarda te ulogu leksičke norme i njezin odnos prema funkcionalnim stilovima hrvatskoga jezika.

Mr. sc. Vukasović Korunda ukazala je na tekstove koji pripadaju različitim funkcionalnim stilovima i zadatke koji, u skladu s načelima leksičkoga normiranja, propituju odabir riječi u zadanim tekstovima. U trećem dijelu nastupnog predavanja studenti su iznijeli svoje prijedloge i rješenja i procijenili ih u skladu s pozitivnim nastojanjima za očuvanje jezičnoga identiteta. U konačnici, Stručno povjerenstvo uputilo je Stručnom vijeću Bernaysa ocjenu nastupnog predavanje mr. sc. Anđele Vukasović Korunde na daljnje odlučivanje.