Objavljeni datumi jesenskih ispitnih rokova za akademsku godinu 2016./2017.

Jesenski ispitni rok na Bernaysu počinje 28. kolovoza i završava 21. rujna, a prijavu ili odjavu ispita moguće je napraviti najkasnije 48 sati prije održavanja ispita.

12. srpnja 2017.

Prvi ispit u jesenskom ispitnom roku za Bernaysovce na prvoj godini preddiplomskog studija „Komunikacijski menadžment“ održat će se 28. kolovoza u 10 sati iz kolegija Španjolski jezik 1. Studenti druge godine preddiplomskog studija istoga dana će imati ispit iz kolegija Španjolski jezik, ali s početkom u 11 sati. Za studente prve godine Bernaysovog diplomskog studija „Upravljanje odnosima s javnošću“ prvi dan jesenskih rokova donosi ispit iz kolegija Teorije u odnosima s javnošću u 17 sati, dok je za drugu godinu diplomskog studija prvi ispit iz kolegija Protokol predviđen u 18 sati.

Jesenski ispitni rokovi za Bernaysovce prve i druge godine preddiplomskog studija završavaju ispitima 21. rujna iz kolegija Osnove marketinga, odnosno Poslovna i etika odnosa s javnošću. Treća godina preddiplomskog studija zadnji ispit, također 21. rujna, ima iz kolegija Strateški menadžment u 17 sati, dok će Bernaysovci prve diplomskog studija posljednje ispite na jesenskom roku polagati iz kolegija Istraživanje tržišta i javnog mnijenja u 17 sati, jednako kao i studenti druge godine, koji tada polažu kolegij Odnosi s medijima za menadžere.

Termine održavanja ispitnih rokova na svim studijskim godinama Bernaysa provjerite u dokumentu niže.