Održan sastanak Povjerenstva za reviziju i izmjenu studijskih programa Bernaysa

Zajednički prijedlog članova Povjerenstva bio je da se kolegiji koji se bave digitalnim medijima uvrste kao obvezni kolegiji Bernaysovih preddiplomskih i diplomskih studija.

15. rujna 2017.

Pozdravivši nazočne, sjednicu je otvorio dekan Bernaysa doc. dr. sc. Damir Jugo koji im je pritom zahvalio na odazivu i radu u ovom za Bernays bitnom radnom tijelu. Povjerenstvo koje je osnovano u srpnju 2017. prvi put se sastalo uoči početka nove akademske godine kako bi detaljnom analizom studijskih programa utvrdilo moguće izmjene i dopune nastavnog procesa. Svi komentari na izvođenje nastave temelje se na vrednovanjima nastave od strane studenata i nastavnika, a koja se na Bernaysu provode na kraju svakog semestra. Sjednicu je vodio prodekan mr. sc. Zdeslav Milas koji je istaknuo kako je jedna od mnogobrojnih kvaliteta Bernaysa usklađenost nastavnog procesa s ishodima učenja.

„Bernays je jedno od rijetkih visokih učilišta u Hrvatskoj koji slijede ovu ustaljenu praksu u zapadnoj Europi. Time također sustavno radimo na podizanju kvalitete rada, što je, ako je suditi po rezultatima vrednovanja, rezultiralo jednakom razinom zadovoljstva kod studenata, ali i kod predavača. Vjerujem da pozitivne reakcije predstavljaju poticaj svima nama da kao dionici nastavnoga procesa nastavimo s razvojem kvalitete naših studija, a kako bi studenti u konačnici mogli spremno dočekati ono s čime će se već sutra susresti na tržištu rada.“, istaknuo je mr. sc. Zdeslav Milas.

Članovi Povjerenstva jednoglasno su se složili se kako je u postojeće izvedbene planove potrebno uključiti kolegije koji se odnose na digitalnu komunikaciju te kako bi u budućnosti ti isti kolegiji trebali bili obvezni na preddiplomskim i diplomskim razinama studija. Također, na sjednici je istaknuto kako bi poseban naglasak u okviru nastavnog procesa trebao biti stavljen na pisanje u odnosima s javnošću, posebno u području društvenih medija. Svi zaključci i prijedlozi članova Povjerenstva Bernaysa upućeni su na razmatranje Stručnom vijeću Bernaysa.

Povjerenstvo za reviziju i izmjenu studijskih programa imenuje se po završetku ljetnog semestra svake druge akademske godine, nakon provođenja vrednovanja. Njegova je zadaća analizirati studijske programe te utvrditi potrebne izmjene i njihove dopune u skladu s mišljenjima članova Povjerenstva te ostalih dionika nastavnog procesa. Članovi Povjerenstva su doc. dr. sc. Damir Jugo, dekan Bernaysa, mr. sc. Zdeslav Milas, prodekan, Lana Ciboci, mag. comm., voditeljica Centra za osiguranje kvalitete, Ivan Pakozdi, dipl. nov., izvršni direktor za razvoja Bernaysa uime Centra za razvoj karijera i suradnju s tržištem, predsjednik Akademskog savjeta prof. dr. sc. Zoran Tomić, članovi Akademskog savjeta Bernaysa izv. prof. dr. sc. Božo Skoko i izv. prof. dr. sc. Pero Maldini, predstavnici nastavnih radilišta među kojima su Ivona Čulo, dipl.nov. (Adria Media), Vladimir Preselj, mag. comm. (Millenium promocija) i Elena Wolsperger Dolezil (Dukat d.d.), zatim predstavnici alumnija diplomskog i preddiplomskog studija Marta Takahashi i Marko Ćustić te predstavnica studenata Bernaysa Lea Kosović.