Pojačanje na Bernaysu: izv. prof. dr. sc. Doris Peručić nova je pročelnica Katedre za turizam

Izv. prof. dr. sc. Peručić je autorica niza znanstvenih i stručnih članaka te udžbenika iz turizma, a tijekom karijere obnašala je i dužnost članice Uprave društva ACI d.d.

10. listopada 2018.

Izv prof. dr. sc. Doris Peručić diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2000. i stekla naziv diplomirani romanist i hispanist, a u veljači 2005. magistrirala je na studiju Turističkog menadžmenta na Sveučilištu Universitat de les Illes Balears u Palma de Mallorci u Španjolskoj. Znanstveni stupanj doktora društvenih znanosti iz znanstvenog polja ekonomije stekla je obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom „Marketing pomorskih krstarenja i turizam na Mediteranu“, 2008. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Radno iskustvo stjecala je u turističkom sektoru i sustavu visokog obrazovanja. U razdoblju od 2013. do 2016. obnašala je dužnost direktorice društva ACI d.d. – najvećeg sustava marina na Mediteranu te vodeće hrvatske nautičke tvrtke koja tijekom sezone ugosti i preko 400.000 nautičara. Radila je na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku gdje je bila nositeljica kolegija Istraživanje turističkih tržišta, Strategije marketinga u turizmu, Upravljanje markom i Marketinško istraživanje, a godine 2014. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, grana marketing. Izv. prof. dr. sc. Peručić autorica je niza znanstvenih i stručnih članaka i udžbenika „Cruising-turizam, razvoj, strategije i ključni nositelji“.

„Turizam je kompleksan sustav, globalni fenomen koji utječe na društveni i gospodarski razvoj, te je stjecanje znanja o turizmu i razumijevanje teorije i prakse neophodno svim studentima koji svoju karijeru žele ostvariti u turizmu.  Stečena znanja i nove spoznaje omogućit će studentima da se uspješno uključe u svjetsku turističku industriju. Izuzetno mi je drago da sam se pridružila nastavničkom timu Bernaysa kako bih mogla prenijeti svoja znanja i iskustva novim generacijama. Želja mi je doprinijeti izvrsnosti u obrazovanju studenata na Bernaysu i kontinuirano raditi na unapređivanju i inovaciji studijskih programa naročito za potrebe turizma.“, istaknula je izv. prof. dr. sc. Peručić povodom dolaska na Bernays.