Pomoćnica dekana za studije turizma održala predavanje za sve dionike u turizmu Zagrebačke županije

Tema izlaganja dr. sc. Romane Lekić obuhvatila je poznate ličnosti kao atrakcijsku osnovu za razvoj novih turističkih proizvoda u Zagrebačkoj županiji.

13. rujna 2017.

Novo u nizu predavanja dr. sc. Lekić bilo je namijenjeno cjelokupnom sustavu turističkih zajednica Zagrebačke županije i drugim dionicima u turističkim destinacijama u okviru zagrebačkog prstena. U uvodnom dijelu predavanja Bernaysova pomoćnica dekana za studije turizma objasnila je dvije najpoznatije strategije za pomlađivanje turističkih destinacija, pri čemu je poseban naglasak stavila na strategiju sa stajališta resursa i diverzifikacije proizvoda, nastavivši potom s razradom metode identifikacije i klasifikacije turističkih atrakcija. „Pri planiranju razvoja destinacijskog proizvoda važno je gledati širu sliku i imati na umu da je sve resurs – lokalni stavovi, intelektualna tradicija, lokalna kultura, razine samopouzdanja, prošlost, sadašnjost, budućnost, lokalni entuzijazam i dr. Turističko evidentiranje resursa vezano je uz prostorni obuhvat svake pojedine mikrodestinacije unutar zagrebačkog prstena i određuje vrijednost te mikrodestinacije, atraktivnost za posjetitelje i spremnost za posjete.“, kazala je dr. sc. Lekić na predavanju održanom u hotelu Sport u Ivanić-Gradu.

Na konkretnom primjeru svjetski poznate dive Milke Trnine, koja je porijeklom iz mjesta nedaleko Ivanić Grada, objasnila je atrakcijsku osnovu baziranu na poznatim ličnostima te vezu između motiva putovanja i posebnih oblika turizma. Tijekom radionice održane u okviru predavanja povezala je poznate pjesnike i pisce Zagrebačke županije kroz poseban oblik turizma – literarni turizam. Kao primjer dobre prakse istaknula je Veliku Britaniju koja je najuspješnija upravo u literarnom turizmu. Također, naglasila je i narativni aspekt u interpretaciji te važnost uključivanja lokalne zajednice kroz participativni pristup i partnerstva u kreiranju složenih turističkih proizvoda unutar cijele regije Zagrebačke županije.

Društvene mreže