Poziv za sudjelovanje na Communication Management Forumu 2019

Sažetke radova za 3. CMF pod nazivom „Finding a Common Denominator: Communication, Tourism, National Culture and Brand“ možete poslati do 20. veljače 2019.

22. siječnja 2019.

S ciljem okupljanja širokog interdisciplinarnog skupa znanstvenika, treće izdanje konferencije Communication Management Forum 2019 ima za zadaću pronaći zajednički nazivnik i poveznicu između pojmova komunikacija, turizam, kultura i nacionalni brend. Također, novim izdanjem Communication Management Foruma nastojat će se dati odgovor na pitanje u kojoj mjeri je komunikacija zaista ključan faktor u uspostavi nacionalnog brenda, kako iskoristiti vlastite prednosti za jačanje imidža države i unaprjeđenje njezine promocije u svijetu. Međunarodna znanstvena konferencija Communication Management Forum 2019 održat će se 10. i 11. svibnja 2019. pod nazivom „Finding a Common Denominator: Communication, Tourism, National Culture and Brand“.

Na konferencijama održanima 2015. i 2017., koje organizira Edward Bernays University College u suradnji s partnerima, sudjelovalo je gotovo 300 znanstvenika i stručnjaka s područja komunikacijskog menadžmenta i srodnih znanstvenih disciplina. Stoga pozivamo znanstvenike i znanstvenice, istraživače i istraživačice, studentice i studente preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih i stručnih studija te doktorskih studija da prijave izlaganja na navedene teme. Recenzirani radovi s konferencije bit će objavljeni u dvojezičnom zborniku radova krajem godine 2019., dok će radovi s najboljim recenzijama biti objavljeni u posebnom izdanju međunarodnog znanstvenog časopisa Communication Management Review.

Prijava sažetaka radova

U sažecima radova (300 do 500 riječi) potrebno je istaknuti cilj i svrhu rada, jasnu metodologiju, ključne rezultate te praktičnu primjenu i društveni značaj samoga rada. Uz sažetak rada, potrebno je poslati i podatke o autorima (znanstveno-nastavno zvanje, institucija, adresa, broj telefona, e-mail adresa). Jedan rad može prijaviti najviše tri autora. Sažetke radova potrebno je poslati do 20. veljače 2019. na e-mail commforum@bernays.hr.