Predstavljanje prvog hrvatskog sveučilišnog udžbenika iz kriznog komuniciranja

Promocija knjige „Menadžment kriznog komuniciranja“ koju potpisuje dekan Bernaysa doc. dr. sc. Damir Jugo održat će se u četvrtak, 19. listopada 2017., u Kaptol Boutique Cinema u 19 sati.

11. listopada 2017.

„Menadžment kriznog komuniciranja“ prvi je sveučilišni udžbenik o kriznom komuniciranju i upravljanju na hrvatskom jeziku i vodič koji će praktičarima odnosa s javnošću pružati smjernice u upravljanju kriznim situacijama. Predgovore knjige napisali su profesorica sa Sveučilišta u Amsterdamu prof. dr. Betteke van Ruler te Božidar Novak, autor knjige „Krizno komuniciranje i upravljanje opasnostima“ objavljene 2000. godine. Recenzenti ove knjige redom su priznati hrvatski stručnjaci za odnose s javnošću i sveučilišni profesori: prof. dr. sc. Zoran Tomić, rektor Sveučilišta u Mostaru, prof. dr. sc. Ana Tkalac Verčić i prof. dr. sc. Božo Skoko sa Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Pero Maldini sa Sveučilišta u Dubrovniku te prof. dr. sc. Ivan Tanta i dr. sc. Mirela Holy s Veleučilišta VERN'.

Prvi dio udžbenika donosi teorijski okvir pojma krize, kriznog komuniciranja i upravljanja, uokviruje teorije kriznoga komuniciranja te ih klasificira na više načina prema uzrocima njihovog nastanka, a završava s detaljnim pregledom životnog ciklusa krize i njihovih razvojnih faza te predstavljanjem svih dostupnih modela kriznog upravljanja.

Drugi dio udžbenika u značajnoj mjeri predstavlja izrazito praktičan vodič kroz ciklus kriznog upravljanja te, oslanjajući se na trofazni model upravljanja krizom, detaljno konceptualizira aktivnosti koje organizacije trebaju poduzimati prije nego se kriza uistinu i dogodi (pretkrizna faza), kako djelovati i komunicirati kad je kriza eskalirala (krizna faza) te što zapravo treba poduzimati kad je kriza službeno završila (post-krizna faza).

Poseban doprinos udžbenika i vodiča za praktičare je svojevrstan katalog reaktivnih kriznih strategija komuniciranja koje organizacije mogu iskoristiti za vrijeme trajanja kriznih situacija te detaljan opis čak 22 konkretne strategije koje praktičari uime svojih organizacija mogu implementirati s ciljem efikasne borbe s kriznim situacijama.

Predstavljanje prvog hrvatskog sveučilišnog udžbenika iz kriznog komuniciranja održat će se u četvrtak, 19. listopada 2017., u Kaptol Boutique Cinema, na adresi Nova Ves 17, s početkom u 19 sati. Uz autora, „Menadžment kriznog komuniciranja“ predstavit će sveučilišni profesori prof. dr. sc. Ana Tkalac Verčič, prof. dr. sc. Zoran Tomić, prof. dr. sc. Božo Skoko, te glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić i glavni urednik Jutarnjeg lista Goran Ogurlić.