Prof. dr. sc. Ana Tkalac Verčič nova je predsjednica Hrvatske udruge za odnose s javnošću

Krovnu udrugu za odnose s javnošću iduće tri godine zastupat će i predstavljati jedna od najeminentnijih znanstvenica iz područja odnosa s javnošću i marketinga u ovome dijelu Europe.

15. studenog 2017.

Izvor: PRglas

 

Prof. dr. sc. Ana Tkalac Verčič je redovita profesorica Katedre za marketing na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu i jedna  od najpoznatijih znanstvenica iz odnosa s javnošću i marketinga u ovome dijelu Europe. Njezini su istraživački interesi usmjereni na marketinšku komunikaciju, odnose s javnošću te internu komunikaciju. Autorica je i prvog sveučilišnog udžbenika iz područja odnosa s javnošću „Odnosi s javnošću koji predstavlja izuzetno važan doprinos odnosima s javnošću kao suvremenoj komunikacijskoj disciplini u Hrvatskoj. Studenti Bernaysa imali su priliku susresti se i surađivati s prof. dr. sc. ​​​​​Tkalac Verčič u svibnju ove godine na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Communication Management Forum 2017. u organizaciji Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment, na kojoj je uz 200 sudionika i 90 izlagača upravo prof. dr. sc. Tkalac Verčič bila ključni govornik.

 

U ime svih studenata i akademskog tima Bernaysa čestitamo prof. dr. sc. Tkalac Verčič na imenovanju i odgovornoj funkciji.