Studenti u anketama iskazali vrlo visoko zadovoljstvo kvalitetom nastave na Bernaysu

Bernaysovci su kao neke od najvećih prednosti svojih nastavnika navodili zanimljiva interaktivna predavanja, personalizirani pristup svakom studentu te korištenje brojnih primjera iz prakse.

28. srpnja 2017.

Redovna anketa koja se provela na kraju ljetnog semestra obuhvatila je 39 nastavnika, pri čemu je 29 nastavnika s preddiplomskog studija „Komunikacijski menadžment“ te 10 s diplomskog studija „Upravljanje odnosima s javnošću“. Riječ je o anketnom upitniku kojim je cilj utvrditi zadovoljstvo studenata kvalitetom nastave i radom nastavnika na svakom pojedinom predmetu. Time se također želi upozoriti na nedostatke i teškoće u nastavi te utjecati na poboljšanje njezine kvalitete, a dosadašnji rezultati pokazuju vrlo visoku razinu zadovoljstva studenata kvalitetom nastavnoga procesa na Bernaysu.

Na prvoj godini preddiplomskog studija najbolje su ocijenjeni Lana Ciboci (ocjena 5,00) na predmetu „Osnove novinarstva“ te Adrian Beljo (ocjena 5,00) na predmetu „Poslovni engleski 2“. Bernaysovci druge godine preddiplomskog studija kao najboljeg ocijenili su Ivana Pakozdija (ocjena 4,93) na predmetu „Marketinška komunikacija“, koji je ocjenom 5,00 najbolje ocijenjen i od strane studenata treće godine preddiplomskog studija, na predmetu „Kreativna i strategija oglašavanja“, baš kao i Lana Ciboci na predmetu „Pravni okvir odnosa s javnošću“. Na diplomskom studiju kao najbolje ocijenjena istaknula se Romana Pezić (ocjena 5,00) na predmetu „Business English II“).

Izvrsne ocjene Bernaysovci su dodijelili svojim nastavnicima i na izbornim kolegijima. Tako je na preddiplomskom studiju čak pet nastavnica zaslužilo ocjenu 5,00: Ivana Jeleč („Španjolski jezik 1“ i „Španjolski jezik 3“), Romana Lekić („Kulturna baština“), Daniela Falkoni Mjehović („Španjolski jezik 3“), Ivana Barišić Oharek („Francuski jezik 3“) te Lucia Miškulin Saletović („Njemački jezik 1“). Izvrsnu ocjenu na izbornom predmetu na diplomskom studiju dobila je i Ivona Čulo (ocjena 4,57) na predmetu „Osobni odnosi s javnošću“.