Vijesti

Bernaysovi nastavnici sudjelovali na međunarodnom PR simpoziju „Bledcom2014“

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:georgia,serif;">Prodekan Zdeslav Milas i pročelnik Centra za međunarodnu suradnju Adrian Beljo na vodećem međunarodnom znanstvenom skupu o komunikacijama.</span></p>

Više

Candidates Iva Tepeš, Ivan Pakozdi and Vladimir Preselj successfully held inaugural lectures

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:georgia,serif;">Lectures were held in front of members of the Expert Council, teachers and students of the Edward Bernays College of Communication Management.</span></p>

Više

Pristupnici Iva Tepeš, Ivan Pakozdi i Vladimir Preselj uspješno održali nastupna predavanja

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:georgia,serif;">Predavanja su održana pred članovima Stručnog povjerenstva, nastavnicima i studentima Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment.</span></p>

Više

Maja Banovac Barić održala nastupno predavanje na temu „Suvremeni sigurnosni izazovi i krize“

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:georgia,serif;">Koji su to izazovi i krize s kojima se susreće suvremeno društvo, kako utječu na nas te na koji način komuniciramo u kriznim situacijama objasnila je Maja Banovac Barić.</span></p>

Više

Maja Banovac Barić delivers inaugural lecture on Modern security challenges and crises

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:georgia,serif;">Maja Banovac Barić explained what the challenges and crises in contemporary society are, how they affect us and how we communicate in crisis situations.</span></p>

Više

Two-day OFEL 2014 comes to a close; Bernays lecturers present their papers

<p>Iva Tepeš, Vladimir Preselj and Ivica Žigić deliver lectures on the topic of communication management and speak about their practical experiences.</p>

Više

Anne Bernays oduševljena institucijom koja nosi ime njezinog oca

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:georgia,serif;">Razgovarali smo s Anne Bernays Kaplan i Hester Kaplan Stein o dojmovima koje će ponijeti u SAD te o uspomenama koje ih vežu za Edwarda Bernaysa.</span></p>

Više

Odlukom Stručnog vijeća Bernaysa izabrani prvi nastavnici u nastavna zvanja predavača

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:georgia,serif;">Nakon prvih izbora u nastavna zvanja odlukom Stručnog vijeća Bernaysa Igor Vukasović i Lana Ciboci u sljedećoj akademskoj godini postaju nositelji kolegija.</span></p>

Više