Publications

Damir Sušac, dipl. iur.

Headdamir.susac@bernays.hr

T: + 385 (0)1 555 04 96

Osnovna djelatnost Centra za izdavaštvo je izdavanje stručnih publikacija u nekoliko kategorija: ekonomija, filozofija, jezici, komunikacije, kultura, marketing, mediji, politologija, povijest i sociologija; ažuriranje građe studentske knjižnice najnovijom aktualnom literaturom s područja odnosa s javnošću, marketinga, medija, komunikacija te prikupljanje, obrada i pohranjivanje raznovrsnih publikacija važnih za područje Bernaysovih studijskih programa.

Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment do sada je izdala: