Bernays Akademija

Bernays Akademija serija je tematskih predavanja i radionica. Održava se u organizaciji Centra za karijere i suradnju s tržištem te Centra za cjeloživotno obrazovanje i to u dva osnovna modula koji, svaki za sebe, predstavlja zasebno specifično područje koje pridonosi stručnom usavršavanju ciljnih skupina kojima su namijenjeni. Prvi modul je usmjeren na stručno usavršavanje predavača i nastavnog osoblja Bernaysa, a drugi modul je posvećen studentima čiji praktični sadržaj nadopunjava studijske programe. Cilj Bernays Akademije je pružiti specijaliziranja znanja koja će studentima omogućiti bolje razumijevanje pojedinih tema s područja komunikacijskog i turističkog menadžmenta i srodnih disciplina te onih tema koje povezuju Bernaysove studije s tržištem rada te pružiti im ona stručna znanja koja će ih dodatno kvalificirati za rad dinamičnom poslovnom okruženju.

Gostujući predavači na Bernays Akademijama su vodeći stručnjaci iz domaćih i inozemnih PR i marketinških agencija, agencija koje se bave komunikacijom na različitim digitalnim platformama te priznati stručnjaci iz medija i svijeta komunikacijske industrije. Dosadašnje Bernays Akademije bile su posvećene prezentacijskim vještinama i javnom nastupu, modernom biznisu i segmentaciji publike, pripremi za nastup na tržištu rada, međuljudskim odnosima i timskom radu, kriznoj komunikaciji u sportu, postavljanju realističnih ciljeva u poslovanju te važnosti i načinima analize medijskog sadržaja.

Predavanja u sklopu Bernays Akademije do sad su održali: predsjednik Upravnog vijeća i većinski vlasnik Bernaysa Mario Petrović, voditelj Centra za cjeloživotno obrazovanje Franjo Skoko i dekan Bernaysa doc. dr. sc. Damir Jugo, mr. sc. Marin Aničić iz Internacionalnog centra za profesionalnu edukaciju, Marko Buljan i Blanka Tomašić iz agencije MediaNet, urednica sporta na portalu Index.hr Dea Redžić, Filip Kunder, Senior Media i Services Manager iz agencije Star Digital, mađarski marketinški stručnjak Sam Moorthy te Ivan Vrdoljak, urednik i voditelj RTL-a Danas.