Centar za cjeloživotno obrazovanje

Franjo Skoko, dipl.iur.

voditelj franjo.skoko@bernays.hr

T: + 385 (0)1 555 04 91

Centar za cjeloživotno obrazovanje ustrojbena je jedinica Bernaysa koja osigurava stručnu i praktičnu nadopunu Bernaysovih studijskih programa. Kroz različite predavače dominantno usmjerene praktičnim znanjima i vještinama, polaznici studijskih programa imaju priliku sudjelovati na različitim tematskim radionicama, seminarima i edukacijama gdje usavršavaju postojeće i usvajaju nove vještine, sve s ciljem ostvarivanja dodatnih komparativnih prednosti na tržištu rada.

U sklopu Centra za cjeloživotno obrazovanje djeluje Bernays Akademija, serija tematskih predavanja odnosno radionica u organizaciji Centra za cjeloživotno obrazovanje, a putem kojih studenti i polaznici mogu naučit kako savladati sva načela neverbalne komunikacije te izbjeći najčešće pogreške u javnim nastupima te naučiti različite korisne tehnike i alate koje mogu koristiti u svakodnevnom poslovnom, a i privatnom životu.