Centri

Centar za međunarodnu suradnju

Voditelj: Adrian Beljo, mag. univ. philol.
Telefon: 01 555 0464
E-mail: adrian.beljo@bernays.hr

 

Centar za upravljanje kvalitetom

Voditeljica: Lana Ciboci, mag. comm.
Telefon: 01 555 12 12
E-mail: lana.ciboci@bernays.hr

 

Centar za razvoj karijera i suradnju s tržištem

Voditeljica: Maja Banovac Barić, dipl. pol.
Telefon: 01 555 12 12
E-mail: maja.banovac@bernays.hr

 

Centar za odnose s javnošću

Voditelj: Ivana Jeleč, mag. nov.
E-mail: ivana.jelec@bernays.hr

 

Centar za izdavaštvo

Voditelj: Damir Sušac, dipl. iur.
Telefon: 01 555 0496
E-mail: damir.susac@bernays.hr

 

Centar za cjeloživotno obrazovanje

Voditelj: Franjo Skoko, dipl. iur.
Telefon: 01 555 0491
E-mail: franjo.skoko@bernays.hr