Komunikacije

Izazovi u jednoj od rijetkih rastućih profesija

 

Profesija odnosa s javnošću kao zanimanje i komunikacijski menadžment kao disciplina rijetke su profesije s tendencijom stalnoga rasta. Komunikacijski izazovi s kojom se susreću organizacije složeni su bez obzira na njihovu veličinu ili djelatnost kojom se bave. Dobra je komunikacija danas nedvojbeno među najvažnijim čimbenicima uspjeha svake organizacije, a njegovanje i čuvanje ugleda bitno utječe na njezin opstanak. Komunikacijska je profesija izrazito kreativna, a osobito je dobra za mlade ljude koji vole timski rad, ali i za iskusnije pojedince koji imaju radnoga iskustva i žele nadograditi svoja znanja i vještine u upravljanju komunikacijama.

Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment od akademske godine 2015./2016. izvodi prvu cjelokupnu, petogodišnju akademsku vertikalu odnosa s javnošću (komunikacijskog menadžmenta) na preddiplomskoj i diplomskoj razini u Hrvatskoj i regiji, čime se nakon završetka studija stječe ukupno 300 ECTS bodova. Bernays u ovom području izvodi dva studija: (1) trogodišnji preddiplomski stručni studij Komunikacijski menadžment (180 ECTS) i (2) dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij Upravljanje odnosima s javnošću (120 ECTS) koji studentima omogućavaju usavršavanje na jednom od tri smjera: agencijski odnosi s javnošću, politički odnosi s javnošću i korporativne komunikacije.

 

1. Preddiplomski stručni studij Komunikacijski menadžment

 

Preddiplomski stručni studij Komunikacijski menadžment pruža studentima nužne kompetencije koje su važne za upravljanje komunikacijskim procesima u organizacijama, tvrtkama i institucijama. Jedinstveni nastavni program studija traje šest semestara.

Struktura studija usmjerena je na stjecanje teorijskoga znanja, ali i praktičnoga iskustva proučavanjem praktičnih primjera i učenjem primjenom načela studija slučaja iz područja komunikacijskih znanosti, a s ciljem stjecanja nužnih komunikacijskih, ali i menadžerskih, medijskih i interdisciplinarnih kompetencija.

 

2. Specijalistički diplomski stručni studij Upravljanje odnosima s javnošću

 

Specijalistički diplomski stručni studij Upravljanje odnosima s javnošću kvalitativna je nadogradnja preddiplomskog studija, a koja traje dvije godine (četiri semestra). Studenti se tijekom studija usavršavaju s ciljem transformacije njihovih kompetencija s tehničke na menadžersku razinu.

Program podrazumijeva jedinstven kurikulum prve godine studija koja je usredotočena na složeniju razinu upravljanja komunikacijom, dok se na drugoj godini studenti dodatno specijaliziraju opredjeljujući se za jedan od tri ponuđena studijska smjera koji omogućuju usku specijalizaciju kompetencija.