Politika i strategija upravljanja kvalitetom

 

Osiguravanje kvalitete na Veleučilištu Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment (dalje: Bernays) tvori skup mjera i aktivnosti kojima se nastoji sustavno potpomagati i unaprjeđivati kvaliteta nastavne, stručne i znanstveno-istraživačke djelatnosti uz promicanje visokih profesionalnih standarda. Kvaliteta je temelj funkcioniranja učinkovitog sustava pružanja usluge korisnicima koja se njeguje i razvija u svakodnevnom radu u svim djelatnostima Bernaysa, a sve u skladu sa zakonskim propisima i međunarodnim standardima u prostoru visokog obrazovanja.

Bernays je po svojim programima, organizaciji, nastavnicima i tehničkoj opremljenosti suvremena i kvalitetna visokoobrazovna institucija koja potiče unaprjeđenje i usavršavanje sustava kvalitete kroz:

 • Primjenu Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja;

 • Jasno definirane standarde razvoja sustava kvalitete u najvažnijim dokumentima Bernaysa;

 • Kontinuirano praćenje kvalitete te temeljem nje periodično revidiranje politike kvalitete i strategije Bernaysa;

 • Promicanje standarda kvalitete na svim razinama Bernaysa;

 • Promoviranje aktivne uloge svih organizacijskih jedinica te aktivno poticanje angažiranosti studenata u sustavu osiguravanja kvalitete;

 • Organizaciju nastavnog procesa i vrednovanje rada studenata kroz ishode učenja;

 • Kontinuirano istraživanje potreba tržišta i na temelju rezultata istraživanja razvoj novih studijskih programa;

 • Sustavno praćenje uspješnosti studiranja te poduzimanja aktivnosti za njeno poboljšanje;

 • Kontinuirano usavršavanje djelatnika u području vlastitog djelovanja te poboljšanje nastavnih, znanstveno-nastavnih, istraživačkih i stručnih uvjeta rada;

 • Kontinuirano praćenje razvoja i rada nastavnika prema ocjenama studenata; poticanje nastavnika u njihovom obrazovanju, omogućavanje i poticanje objavljivanja znanstvenih i stručnih radova, poticanje izrade kvalitetnih nastavnih materijala te napredovanja nastavnog kadra u viša zvanja;

 • Sustavno praćenje zadovoljstva svih dionika - studenata, nastavnika, zaposlenika, akademske zajednice, partnera iz prakse s kojima Bernays ima sklopljen sporazum o suradnji, lokalne zajednice i gospodarskih subjekata;

 • Poticanje i jačanje suradnje s drugim visokoobrazovnim institucijama te gospodarskim subjektima u Hrvatskoj i inozemstvu te poticanje mobilnosti studenata, nastavnika i administrativnog osoblja;

 • Kontinuirano usavršavanje nastavnog procesa uz davanje mogućnosti svim studentima da svake akademske godine dio vremena provedu na praksi u medijima, agencijama za odnose s javnošću i marketinškim agencijama, tvrtkama i korporacijama, hotelijerskim i turističkim objektima, turističkim agencijama i zajednicama, destinacijskim menadžmentskim kompanijama, event menadžment kompanijama i agencijama, strukovnim udrugama u turizmu, nacionalnim parkovima i parkovima prirode, marinama i lučicama nautičkog turizma, poduzećima i ustanovama te drugim javnim ili privatnim radnim organizacijama koje se bave djelatnostima sukladno studijskim programima stručnih studija;

 • Kontinuirani razvoj i pokretanje znanstvenih projekata;

 • Odgovorno i savjesno financijsko poslovanje usmjereno k razvitku Bernaysa.

Politika kvalitete Bernaysa redovito se nadgleda i po potrebi unaprjeđuje.

Strategijom Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment za razdoblje 2019.-2023. postavljeni su razvojni ciljevi i u skladu s njima zadaci i planovi za njihovo ostvarivanje u skladu s raspoloživim resursima. Strategiju osiguravanja kvalitete preuzmite ovdje.