Povjerenstvo za osiguranje kvalitete

Povjerenstvo je savjetodavno i stručno tijelo odgovorno dekanu Bernaysa.

Centar za upravljenje kvalitetom i Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete organiziraju, koordiniraju i provode postupke za osiguravanje kvalitete, pripremaju potrebnu dokumentaciju i promiču kulturu osiguravanja kvalitete, obavještavaju akademsku zajednicu i po potrebi lokalnu zajednicu o sustavu kvalitete na Bernaysu. Prema Pravilniku o osiguravanju kvalitete Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete čine voditelj Centra za upravljanje kvalitetom, jedan predstavnik nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju ili nastavnom zvanju, jedan predstavnik potpornih organizacijskih jedinica (tajništvo, studentska služba, knjižnica), jedan predstavnik vanjskih suradnika te jedan predstavnik studenata.

Članovi Povjerenstva za osiguravanje kvalitete:

doc. dr. sc. Lana Ciboci

prodekanica za znanost i upravljanje kvalitetom te voditeljica Centra za upravljanje kvalitetomlana.ciboci@bernays.hr

T: + 385 (0)1 400 81 68

mr. sc. Zdeslav Milas

prodekan za nastavuzdeslav.milas@bernays.hr

T: + 385 (0)1 400 81 72

Tomislavka Ivanda, mag. nov. et rel. publ.

glavna tajnica tomislavka.ivanda@bernays.hr

T: + 385 (0)1 400 81 73

Pero Maldini

vanjski suradnik Bernaysa pero.maldini@bernays.hr

T: + 385 (0)1 400 81 70

Lea Kosović

predstavnica Studentskog zbora lea.kosovic@bernays.hr

T: + 385 (0)1 400 81 70