Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete

 

Povjerenstvo je savjetodavno i stručno tijelo odgovorno dekanu Bernaysa.

Ured za upravljanje kvalitetom i Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete organiziraju, koordiniraju i provode postupke za osiguravanje kvalitete, pripremaju potrebnu dokumentaciju i promiču kulturu osiguravanja kvalitete, obavještavaju akademsku zajednicu i po potrebi lokalnu zajednicu o sustavu kvalitete na Bernaysu.

Prema Pravilniku o sustavu osiguravanja kvalitete, Povjerenstvo ima šest članova: jedan (1) prodekan nadležan za akademska pitanja; jedan (1) voditelj Ureda za upravljanje kvalitetom; jedan (1) predstavnik nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju ili nastavnom zvanju; jedan (1) predstavnik potpornih organizacijskih jedinica (tajništvo, studentska služba, knjižnica); jedan (1) predstavnik studenata; jedan (1) predstavnik vanjskih suradnika.

 

Članovi Povjerenstva za osiguravanje kvalitete:

 

mr. sc. Zdeslav Milas

prodekan za akademske poslove zdeslav.milas@bernays.hr

T: + 385 (0)1 400 81 72

Tomislavka Ivanda, mag. nov. et rel. publ.

glavna tajnica, predstavnica potpornih organizacijskih jedinica tomislavka.ivanda@bernays.hr

T: + 385 (0)1 400 81 73

izv. prof. dr. sc. Božo Skoko

predstavnik vanjskih suradnika bozo@mpr.hr

T: + 385 (0)1 400 81 70

Lovro Matković, bacc. rel. publ. 

predstavnik studenata lovro.matkovic@stud.bernays.hr 

T: + 385 (0)1 400 81 70

Ivana Schildenfeld

voditeljica Ureda za upravljanje kvalitetomivana.schildenfeld@bernays.hr

T: + 385 (0)1 555 12 12

Ivan Pakozdi

prodekan za strateške projekte ivan.pakozdi@bernays.hr

T: + 385 (0)1 555 12 12