Savjetovalište za studente

 

Bernays je s namjerom osiguravanja stručne podrške za vrijeme studiranja, kako bi studentima omogućimo što kvalitetnije i uspješnije studiranje, ustrojio Savjetovalište za studente koje djeluje u svrhu pružanja različitih oblika psihološke pomoći i podrške studentima Bernaysa, s ciljem postizanja boljeg akademskog uspjeha, povećanja uspješnosti studiranja i završetka studija, unaprjeđenja dobrobiti i kvalitete studentskog života.

 

Zašto nas posjetiti?

 

Studenti se tijekom akademskog života suočavaju s brojnim izazovima i poteškoćama u učenju koje ne uspijevaju uvijek riješiti samostalno i na zadovoljavajući način, a u takvim situacijama psihološko savjetovanje može pomoći studentima da se bolje nose sa životnim promjenama. Vrlo je hrabro kada mladi ljudi odluče napraviti ključnu promjenu i potraže pomoć kako bi poboljšali kvalitetu svog života i života ljudi koji ih okružuju.

Mentalno zdravlje, baš kao i fizičko, utječe na mnogobrojne aspekte našeg života. U stresnim i osjetljivim razdobljima kao što je odlazak na studij, promjena grada ili suočavanje s novom sredinom, osamostaljivanje u donošenju svakodnevnih odluka, organizacija vremena i učenja ili upoznavanje s novim kolegama, važno je imati potporu i podršku kako bi što uspješnije savladali trenutne životne prepreke.

Studiranje kao važna životna faza svakog studenta sa sobom nosi mnogo situacija s kojima se nekada uspješno, a nekada manje uspješno nosite. Frustracije na koje nailazite i nesnalaženje s poteškoćama može dovesti do problema u učenju u kojima može biti korisno potražiti stručnu pomoć.

 

Što radimo?

 

Pod stručnim vodstvom psihologa pružamo stručnu pomoć i podršku putem individualnog i grupnog savjetovanja, a organizirat ćemo predavanja, grupne i individualne radionice. Sve navedeno u svrhu razvijanja vještina komunikacije, olakšavanja postupka učenja te smanjivanja ispitne anksioznosti i poteškoća u postizanju akademskog uspjeha.

 

Grupno savjetovanje i radionice

 

Savjetovalište za studente organizira razne tematske radionice kao metodu rada koja omogućuje iskustveno učenje usmjereno na proces, a ne samo na rezultate. Radionica, kao specifičan oblik rada u grupi objedinjuje sve psihofizičke funkcije osobe od emocije, volje i mašte do osjetilnosti i izražavanja kroz tijelo i pokrete. Radionica je zapravo socijalno učenje u kojem prevladava grupna interakcija i komunikacija, razmjena iskustva, razvoj empatije, odgovornosti i briga za sebe i druge.

Neke prednosti grupnog rada u odnosu na individualni pristup su:

 • U grupi možemo upoznati ljude sa sličnim iskustvima i problemima 

 • U grupi možemo pronaći izvor podrške i poticajno okruženje 

 • Od drugih članova grupe možemo učiti, inspirirati se za nove ideje, ali i za rješenja problema 

 • U grupi se upoznajemo s različitostima što može pomoći da se stvari sagledaju iz drugačije perspektive 

S ciljem pružanja jednakih uvjeta za studiranje i prilika u zapošljavanju te postizanja akademskih i uspjeha u karijeri, a s obzirom na istaknutu povezanost Bernaysa s tržištem rada, studenti imaju mogućnost sudjelovati u grupnim radionicama koje se orijentiraju na karijerno savjetovanje i suočavanje s poteškoćama u učenju. Radionice sa psiholozima organizira Savjetovalište za studente u suradnji sa stručnjacima iz područja poslovnih i komunikacija koje će studentima pružiti priliku za istraživanje njihovog karijernog potencijala. 

Bernaysovim studentima Savjetovalište pruža mogućnost stručne procjene ličnosti pa tako i njihovih kognitivnih vještina, nakon čega Savjetovalište u suradnji sa studentom sastavlja plan njegova karijernog razvoja. U dogovoru s voditeljem Savjetovališta moguća je organizacija individualnih konzultacija o daljnjem karijernom i akademskom razvoju, a s obzirom na izrađeni psihološki profil studenta.

Podrška studentima i roditeljima studenata s različitim zdravstvenim teškoćama

 

Kako bi studentima s invaliditetom omogućili prilagodbu akademskih sadržaja prema individualnim mogućnostima i Ustavom zajamčeno pravo na jednak pristup obrazovanju, na Bernaysu smo u sklopu Savjetovališta osigurali podršku za studente i roditelje studenata s različitim zdravstvenim teškoćama.

Status studenta s invaliditetom imaju mogućnost zatražiti osobe koje nailaze na teškoće u savladavanju svakodnevnih  studijskih obaveza zbog sljedećih bolesti i oštećenja:

 • oštećenje vida

 • oštećenje sluha

 • oštećenje govora

 • motorički poremećaji

 • kronične bolesti

 • psihičke bolesti i poremećaji

 • teškoće u učenju (disleksija, disgrafija, ADHD)

 • ostala zdravstvena stanja ili teškoće koje mogu utjecati na tijek studiranja.

Savjetovalište djeluje u svrhu potpore, ali i pružanja informacija te stručnih preporuka vezanih za individualizirano prilagođeni pristupa studentima s invaliditetom u skladu s akademskim standardima.

Kako bi našim studentima s različitim teškoćama omogućili što kvalitetnije i uspješnije studiranje na Bernaysu, naš tim iz Savjetovališta raspolaganju je već pri samom upisu na studij. Savjetovanje uključuje informiranje o postojećim oblicima podrške i pruža smjernica za lakše snalaženje u akademskom okruženju koje uključuju određene akademske prilagodbe kao što su:

 • produljeno vrijeme pisanja ispita

 • uvećani tisak i prilagodba materijala

 • provođenje usmenih umjesto pismenih provjera

 • duže vrijeme pisanja ispita

 • prilagodba termina ispita

 • posredovanje u komunikaciji između studenata s različitim zdravstvenim teškoćama i njima pretpostavljenih akademskih djelatnika

 • toleriranje većeg broja izostanaka s nastave i dr.

Studenti mogu ostvariti status osobe s invaliditetom ako imaju odgovarajuće rješenje i/ili potvrdu o obliku i stupnju invaliditeta.

 

Savjetovalište za studente

 

Voditelj: dr. sc. Krešimir Dabo

Kontakt: savjetovaliste@bernays.hr