Stručno i profesionalno usavršavanje nastavnika

 

Zakon o osiguravanju kvalitete i brojne smjernice o izvrsnosti u nastavi očekuju od visokih učilišta da periodično organiziraju seminare i radionice s ciljem usavršavanja kvalitete nastavnog procesa, a od sveučilišnih i ostalih visokoškolskih nastavnika da pohađaju seminare za razvoj i usavršavanje pedagoških kompetencija. S tim ciljem i Ured za osiguravanje kvalitete Bernaysa, u suradnji s prodekanom za nastavu, organizira stručna i profesionalna usavršavanja nastavnika i administrativno-tehničkog osoblja. Svake se akademske godine održe najmanje dvije takve edukacije na različite teme iz sustava visokog obrazovanja. Među njima svakako treba istaknuti ishode učenja, nastavne metode, metode ocjenjivanja studenata i njihovog postignuća te mentoriranje završnih i diplomskih radova. Predavanja održavaju stručnjaci i ugledni sveučilišni profesori.