Studentski boravak u inozemstvu

 

Kako odabrati inozemnu visokoškolsku ustanovu za studijski boravak?

 

Za Erasmus+ mobilnost važno je odabrati inozemnu visokoškolsku ustanovu koja nudi studijski program ili kolegije koji su u najvećoj mogućoj mjeri kompatibilni sa studijskim programom studenta na matičnoj sastavnici. Kolegiji i pripadajući broj ECTS bodova koje student odabire na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi trebaju biti slični kolegijima koji su dio nastavnog programa u određenoj studijskoj godini / semestru na matičnoj sastavnici.

 

ERASMUS+ bilateralni sporazumi

 

Mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa Erasmus+ ostvaruje se isključivo na temelju Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma koji se sklapaju između Bernaysa i inozemnih visokoškolskih ustanova ili organizacija kojima je odobrena Erasmus+ Sveučilišna povelja (ECHE Charter).

Popis partnerskih visokoškolskih ustanova u inozemstvu i sklopljenih Erasmus+ sporazuma nalazi se na web stranici Bernaysa.

 

Ugovor o studiranju – Learning Agreement for Studies

 

Svaki student prije odlaska na studijski boravak treba sklopiti Ugovor o studiranju isključivo na engleskom jeziku (obrazac Learning agreement for studies) u kojemu se navode nazivi predmeta koje će student slušati na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, te ostale aktivnosti koje je student tijekom boravka dužan ispuniti. U Ugovoru o studiranju navodi se pripadajući broj ECTS bodova koji će se dodijeliti studentu po pojedinom predmetu ili aktivnosti.

Prije potpisivanja ugovora o studiranju, matična ustanova (akademski koordinator) treba provjeriti jesu li studijski program i opis kolegija koje je student odabrao na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi kompatibilni s nastavnim planom i programom na matičnoj ustanovi.

Akademski koordinator u ime matične ustanove svojim potpisom jamči priznavanje razdoblja studiranja u inozemstvu.