TERENSKA NASTAVA

WORK BASED LEARNING KONCEPT

 

U sklopu preddiplomskog stručnog studija Menadžment i marketing turističke destinacije izvode se kolegiji Terenska nastava I i II. Implementacija ovih kolegija u studijski program koji podrazumijevaju isključivo terenski rad, a kroz 60 sati terena odnosno vježbi, potvrđuje važnost work based learning koncepta u sklopu izvođenja studijskih programa na Edward Bernays Visokoj školi iz Zagreba.

Terenska nastava ima za cilj da studenti na izabranim lokacijama u Hrvatskoj upoznaju različite oblike turističkih destinacija i u kontaktu sa menadžmentom turističkih zajednica i ostalim dionicima u destinaciji (kongresni uredi, hoteli, turističke agencije, ugostiteljski objekti, prijevoznička poduzeća, muzeji, turistički vodiči itd.) dođu u direktni kontakt kroz prezentacije dionika na terenu, razglede, brain storming, iskustvo boravka u hotelu, turističko vođenje.

Kroz terenske nastave, studijske posjete i stručnu praksu u u partnerskim organizacijama Bernaysa, studenti već od prve godine studija iskustveno prolaze kroz cijeli edukacijski proces te se pripremaju za rad u realnom sektoru. Destinacija koje su kroz kolegije terenske nastave studenti svih godina turizma do sada posjetili su: Poreč, Pula, Opatija, Lošinj, Jastrebarsko, Varaždin, Petrinja, Sisak, Otočac, Smiljan.

 

Sadržaj terenske nastave kao kolegija podrazumijeva:

 • Prepoznati različite vrste turističkih destinacija.

 • Opisati povijesni razvoj turizma u Hrvatskoj na primjeru odabrane destinacije.

 • Objasniti metodologiju turističke atrakcijske osnove u destinaciji.

 • Opisati ulogu destinacijske menadžmentske organizacije i destinacijske menadžmentske kompanije kao glavnih dionika u destinacijskom menadžmentu.

 • Klasificirati vrste ugostiteljskih objekata.

 • Objasniti značaj prirodne baštine kroz nacionalne parkove, parkove prirode i zaštićene zone.

 • Na odabranom primjeru objasniti značaj prostornog uređenja, infrastrukture i organizacije prometa u turističkoj destinaciji.

 

Studenti se kroz terenske nastave na jedinstven način upoznaju sa radom ključnih dionika u destinacijskom menadžmentu te im se omogućava usvojiti između ostalih i sljedeće ishode učenja:

 • Objasniti kako se brendira poznata EU urbana destinacija kroz odabrani primjer iz itinerera terenske nastave.

 • Procijeniti značaj određenih turističkih regija na terenskoj nastavi u kontekstu posebnih oblika turizma.

 • Objasniti značaj velikih manifestacija u gradovima iz terenske nastave i kako su postale razlog dolaska gostiju u turističku destinaciju.

 • Objasniti značaj poznatih povijesnih ličnosti i povijesnih događaja kao turističke atrakcijske osnove za razvoj posebnih turističkih proizvoda u gradovima koji su bili u itinereru terenske nastave.

Naše najveće zadovoljstvo kvalitetom Terenske nastave kao kolegija predstavljaju povratne informacije naših studenata. Upravo jedan takav sažeti osvrt prenosimo u nastavku.

„Dosad smo u okviru terenske nastave imali priliku posjetiti mnoga turistička mjesta kontinentalnog i obalnog dijela Hrvatske, vidjeti brojne realne turističke atrakcije kao i one potencijalne. Uvidjeli smo da postoji mnogo resursa koji se tek trebaju valorizirati i upoznali smo se s prednostima i nedostacima za održivi razvoj turizma. Odredište naše posljednje ovogodišnje terenske nastave bio je turistički najrazvijeniji dio Hrvatske, Istra i Kvarner.“ Student TDM 3, Juraj Šalić