Vrednovanje kvalitete rada nastavnika i gostujućih predavača

Praćenje rada nastavnika jedan je od najvažnijih sustava osiguravanja kvalitete nastavnog procesa. U tu se svrhu svakoga semestra na Bernaysu provode vrednovanja nastavnika. Metodom anketnog upitnika, koja je svim studentima Bernaysa dostupna na studomatu i o kojoj je svaki student obaviješten čim pristupi studomatu, analizira se zadovoljstvo studenata kvalitetom nastave i radom nastavnika na svakom pojedinom predmetu. Njihovi odgovori upozoravaju na nedostatke i teškoće u nastavi te utječu na poboljšanje njezine kvalitete. Vrednovanja nastavnika provođena su nakon održane nastave, a prije predroka iz pojedinog predmeta. Rezultati dosadašnjih vrednovanja pokazali su da su Bernaysovi studenti izrazito zadovoljni nastavnicima koji predaju na preddiplomskom i diplomskom studiju što ukazuje na kvalitetu nastavnika i čitavog nastavnog procesa.

Zimski semestar akademske godine 2014./2015.

U zimskom semestru akademske godine 2014./2015. vrednovanje je provedeno na 41 predmetu, od toga na 26 predmeta na preddiplomskom studiju Mediji i kultura društva te na 15 predmeta na diplomskom studiju Odnosi s javnostima. Ukupno je provedeno 66 vrednovanja nastavnika pri čemu 37 na preddiplomskom te 29 na diplomskom studiju. Prosječna ocjena koju su studenti dodijelili nastavnicima je 4,6. Prosječna ocjena nastavnika na preddiplomskom studiju Mediji i kultura društva 1 je 4,42, a na Mediji i kultura društva 2 4,65, dok je prosječna ocjena nastavnika na diplomskom studiju Odnosi s javnostima 1 4,77, a na Odnosi s javnostima 2 4,56.

Cjelovito izvješće možete preuzeti ovdje.

 

Ljetni semestar akademske godine 2013./2014.

U ljetnom semestru akademske godine 2013./2014. vrednovanje je provedeno na 20 predmeta, od toga na 15 predmeta na preddiplomskom studiju Mediji i kultura društva te na 7 predmeta na diplomskom studiju Odnosi s javnostima. Ukupno je provedeno 36 vrednovanja nastavnika pri čemu 25 na preddiplomskom te 11 na diplomskom studiju. Prosječna ocjena koju su studenti dodijelili nastavnicima je 4,58. Prosječna ocjena nastavnika na preddiplomskom studiju Mediji i kultura društva je 4,56, dok je prosječna ocjena nastavnika na diplomskom studiju Odnosi s javnostima 4,64.

Cjelovito izvješće možete preuzeti ovdje.

 

Zimski semestar akademske godine 2013./2014.

U zimskom semestru akademske godine 2013./2014. vrednovanje je provedeno na 19 predmeta, od toga na 13 predmeta na preddiplomskom studiju Mediji i kultura društva te na 6 predmeta na diplomskom studiju Odnosi s javnostima. Ukupno je provedeno 35 vrednovanja nastavnika pri čemu 21 na preddiplomskom te 14 na diplomskom studiju. Prosječna ocjena koju su studenti dodijelili nastavnicima je 4,50. Prosječna ocjena nastavnika na preddiplomskom studiju Mediji i kultura društva je 4,52, dok je prosječna ocjena nastavnika na diplomskom studiju Odnosi s javnostima 4,47.

Cjelovito izvješće možete preuzeti ovdje.