Vrednovanje kvalitete rada nastavnika i gostujućih predavača

 

Praćenje rada nastavnika jedan je od najvažnijih sustava osiguravanja kvalitete nastavnog procesa. U tu se svrhu svakoga semestra na Bernaysu provode vrednovanja nastavnika. Metodom anketnog upitnika analizirano je zadovoljstvo studenata kvalitetom nastave i radom nastavnika na svakom pojedinom predmetu. Njihovi odgovori mogu upozoriti na nedostatke i teškoće u nastavi te utjecati na poboljšanje njezine kvalitete. Vrednovanja nastavnika provođena su na posljednjim susretima nastave iz pojedinog predmeta. Rezultati dosadašnjih vrednovanja pokazali su da su Bernaysovi studenti izrazito zadovoljni nastavnicima koji predaju na preddiplomskim i diplomskom studiju što ukazuje na kvalitetu nastavnika i čitavog nastavnog procesa.

 

Vrednovanje nastavnika u ljetnom semestru akademske godine 2021./2022.

Vrednovanje je provedeno na 75 predmeta, od toga na 29 predmeta na preddiplomskom studiju Komunikacijski menadžment, na 27 predmeta na preddiplomskom studiju Menadžment i marketing turističke destinacije, na 8 predmeta na diplomskom studiju Upravljanje odnosima s javnošću te na 11 predmeta na diplomskom studiju Upravljanje doživljajem u turizmu.  
Prosječna ocjena koju su studenti dodijelili nastavnicima u ljetnom semestru je 4,61.

Cjelovito izvješće dostupno je u Uredu za upravljanje kvalitetom.

 

Vrednovanje nastavnika u zimskom semestru akademske godine 2021./2022.

Vrednovanje je provedeno na 70 predmeta, od toga na 21 predmeta na preddiplomskom studiju Komunikacijski menadžment, na 23 predmeta na preddiplomskom studiju Menadžment i marketing turističke destinacije, na 13 predmeta na diplomskom studiju Upravljanje odnosima s javnošću te na 13 predmeta na diplomskom studiju Upravljanje doživljajem u turizmu.  
Prosječna ocjena koju su studenti dodijelili nastavnicima u zimskom semestru je 4,59.

Cjelovito izvješće dostupno je u Uredu za upravljanje kvalitetom.

 

Vrednovanje nastavnika u ljetnom semestru akademske godine 2019./2020.

Vrednovanje je provedeno na 50 predmeta, od toga na 22 predmeta na preddiplomskom studiju Komunikacijski menadžment, 20 predmeta na preddiplomskom studiju Menadžment i marketing turističke destinacije te na 8 predmeta na diplomskom studiju Upravljanje odnosima s javnošću. Prosječna ocjena koju su studenti dodijelili nastavnicima je 4.60. Prosječna ocjena nastavnika na preddiplomskom studiju Komunikacijski menadžment 1 je 4,39, na Komunikacijski menadžment 2 4,72, na Komunikacijskom menadžmentu 3 4,75, dok je na izbornim predmetima na Komunikacijskom menadžmentu prosječna ocjena nastavnika 4,70. Prosječna ocjena nastavnika na preddiplomskom studiju Menadžment i marketing turističke destinacije 1 je 4,64, na Menadžmentu i marketingu turističke destinacije 2 4,59, na preddiplomskom studiju Menadžment i marketing turističke destinacije 3 je 4,26. Prosječna ocjena nastavnika na diplomskom studiju Upravljanje odnosima s javnošću 1 je 4,59, na Upravljanje odnosima s javnošću 2 4,75.

Cjelovito izvješće dostupno je u Uredu za upravljanje kvalitetom.

 

Vrednovanje nastavnika u zimskom semestru akademske godine 2019./2020.

Vrednovanje je provedeno na 59 predmeta, od toga na 22 predmeta na preddiplomskom studiju Komunikacijski menadžment, 24 predmeta na preddiplomskom studiju Menadžment i marketing turističke destinacije te na 13 predmeta na diplomskom studiju Upravljanje odnosima s javnošću. Prosječna ocjena koju su studenti dodijelili nastavnicima je 4,54. Prosječna ocjena nastavnika na preddiplomskom studiju Komunikacijski menadžment 1 je 4,58 na Komunikacijski menadžment 2 4,48, na Komunikacijskom menadžmentu 3 4,53. Prosječna ocjena nastavnika na preddiplomskom studiju Menadžment i marketing turističke destinacije 1 je 4,31, na Menadžmentu i marketingu turističke destinacije 2 prosječna ocjena 4,67, dok je na na Menadžmentu i marketingu turističke destinacije 3 prosječna ocjena 4,40. Prosječna ocjena nastavnika na diplomskom studiju Upravljanje odnosima s javnošću 1 je 4,80, dok je prosječna ocjena nastavnika na diplomskom studiju Upravljanje odnosima s javnošću 2 4,54.

Cjelovito izvješće dostupno je u Uredu za upravljanje kvalitetom.

Vrednovanje gostujućih predavača u akademskoj godini 2018./2019.

U akademskoj godini 2018./2019. održano je 46 gostujućih predavanja koja su vrednovana od strane studenata koji su sudjelovali na predavanjima. Prosječna je ocjena gostujućih predavača u akademskoj godini 2018./2019. 4,85 pri čemu je na prvoj godini preddiplomskog studija Komunikacijski menadžment prosječna ocjena 4,79, na drugoj godini preddiplomskog studija Komunikacijski menadžment prosječna ocjena je 4,82, a na trećoj godini preddiplomskog studija Komunikacijski menadžment prosječna ocjena iznosi 4,92. Na prvoj godini preddiplomskog studija Menadžment i marketing turističke destinacije prosječna je ocjena 4,91, a na drugoj godini 4,76. Na prvoj godini diplomskog studija Upravljanje odnosima s javnošću prosječna je ocjena 4,89, dok je na drugoj godini diplomskog studija Upravljanje odnosima s javnošću prosječna ocjena 4,87.

Cjelovito izvješće dostupno je u Centru za upravljanje kvalitetom.

 

Vrednovanje nastavnika u ljetnom semestru akademske godine 2018./2019.

Vrednovanje je provedeno na 43 predmeta, od toga na 18 predmeta na preddiplomskom studiju Komunikacijski menadžment, 16 predmeta na preddiplomskom studiju Menadžment i marketing turističke destinacije te na 9 predmeta na diplomskom studiju Upravljanje odnosima s javnošću. Prosječna ocjena koju su studenti dodijelili nastavnicima je 4,59.  Prosječna ocjena nastavnika na preddiplomskom studiju Komunikacijski menadžment 1 je 4,78, na Komunikacijski menadžment 2 4,34, na Komunikacijskom menadžmentu 3 4,77, dok je na izbornim predmetima na Komunikacijskom menadžmentu prosječna ocjena nastavnika 4,74. Prosječna ocjena nastavnika na preddiplomskom studiju Menadžment i marketing turističke destinacije 1 je 4,65, na Menadžmentu i marketingu turističke destinacije 2 4,56, dok je na izbornim predmetima na Menadžmentu i marketingu turističke destinacije prosječna ocjena nastavnika 4,8. Prosječna ocjena nastavnika na diplomskom studiju Upravljanje odnosima s javnošću 1 je 3,95, na Upravljanje odnosima s javnošću 2 4,75, dok je na izbornim predmetima na Upravljanje odnosima s javnošću prosječna ocjena nastavnika 4,55.

Cjelovito izvješće dostupno je u Centru za upravljanje kvalitetom.

 

Vrednovanje nastavnika u zimskom semestru akademske godine 2018./2019.

Vrednovanje je provedeno na 51 predmetu, od toga na 22 predmeta na preddiplomskom studiju Komunikacijski menadžment, 16 predmeta na preddiplomskom studiju Menadžment i marketing turističke destinacije te na 13 predmeta na diplomskom studiju Upravljanje odnosima s javnošću. Prosječna ocjena koju su studenti dodijelili nastavnicima je 4,61. Prosječna ocjena nastavnika na preddiplomskom studiju Komunikacijski menadžment 1 je 4,63, na Komunikacijski menadžment 2 4,30, na Komunikacijskom menadžmentu 3 4,72, dok je na izbornim predmetima na Komunikacijskom menadžmentu prosječna ocjena nastavnika 4,54. Prosječna ocjena nastavnika na preddiplomskom studiju Menadžment i marketing turističke destinacije 1 je 4,46, dok je na Menadžmentu i marketingu turističke destinacije 2 prosječna ocjena 4,48, dok je na izbornim predmetima na Menadžmentu i marketingu turističke destinacije prosječna ocjena nastavnika 4,87. Prosječna ocjena nastavnika na diplomskom studiju Upravljanje odnosima s javnošću 1 je 4,58, dok je prosječna ocjena nastavnika na diplomskom studiju Upravljanje odnosima s javnošću 2 4,87.

Cjelovito izvješće dostupno je u Centru za upravljanje kvalitetom.

 

Vrednovanje gostujućih predavača u akademskoj godini 2017./2018.

U akademskoj godini 2017./2018. održano je 38 gostujućih predavanja koja su vrednovana od strane studenata koji su sudjelovali na predavanjima. Prosječna je ocjena gostujućih predavača 4,71 pri čemu je na prvoj godini preddiplomskog studija Komunikacijski menadžment prosječna ocjena 4,50, na drugoj godini 4,74, a na trećoj godini 4,69. Na prvoj godini diplomskog studija Upravljanje odnosima s javnošću iznosi 4,76, dok je na drugoj godini diplomskog studija Upravljanje odnosima s javnošću prosječna ocjena 4,85.

Cjelovito izvješće dostupno je u Centru za upravljanje kvalitetom.

 

Vrednovanje nastavnika u ljetnom semestru akademske godine 2017./2018.

Vrednovanje je provedeno na 35 predmeta, od toga na 19 predmeta na preddiplomskom studiju Komunikacijski menadžment, na 7 predmeta na preddiplomskom studiju Menadžment i marketing turističke destinacije te na 9 predmeta na diplomskom studiju Upravljanje odnosima s javnošću. Ukupno je provedeno 45 vrednovanja nastavnika. Prosječna ocjena koju su studenti dodijelili nastavnicima je 4,72. Prosječna ocjena nastavnika na preddiplomskom studiju Komunikacijski menadžment 1 je 4,50, na Komunikacijski menadžment 2 4,87, na Komunikacijskom menadžmentu 3 4,83, dok je na izbornim predmetima na Komunikacijskom menadžmentu prosječna ocjena nastavnika 4,77. Prosječna ocjena nastavnika na preddiplomskom studiju Menadžment i marketing turističke destinacije 1 je 4,45. Prosječna ocjena nastavnika na diplomskom studiju Upravljanje odnosima s javnošću 1 je 4,85. Prosječna ocjena nastavnika na diplomskom studiju Upravljanje odnosima s javnošću 2 je 4,70, dok je na izbornim predmetima na Upravljanje odnosima s javnošću prosječna ocjena nastavnika 4,96.

Cjelovito izvješće dostupno je u Centru za upravljanje kvalitetom.

 

Vrednovanje nastavnika u zimskom semestru akademske godine 2017./2018.

Vrednovanje je provedeno na 46 predmeta, od toga na 24 predmeta na preddiplomskom studiju Komunikacijski menadžment, 7 predmeta na preddiplomskom studiju Menadžment i marketing turističke destinacije te na 15 predmeta na diplomskom studiju Upravljanje odnosima s javnošću. Prosječna ocjena koju su studenti dodijelili nastavnicima je 4,54. Prosječna ocjena nastavnika na preddiplomskom studiju Komunikacijski menadžment 1 je 4,70, na Komunikacijski menadžment 2 4,13, na Komunikacijskom menadžmentu 3 4,34, dok je na izbornim predmetima na Komunikacijskom menadžmentu prosječna ocjena nastavnika 4,83. Prosječna ocjena nastavnika na preddiplomskom studiju Menadžment i marketing turističke destinacije 1 je 4,39. Prosječna ocjena nastavnika na diplomskom studiju Upravljanje odnosima s javnošću 1 je 4,57. Prosječna ocjena nastavnika na diplomskom studiju Upravljanje odnosima s javnošću 2 je 4,55, dok je na izbornim predmetima na Upravljanje odnosima s javnošću prosječna ocjena nastavnika 4,89.

Cjelovito izvješće dostupno je u Centru za upravljanje kvalitetom.

 

Vrednovanje gostujućih predavača u akademskoj godini 2016./2017.

U akademskoj godini 2016./2017. održano je 40 gostujućih predavanja koja su, s ciljem osiguravanja kvalitete Bernaysa, vrednovana od strane studenata koji su sudjelovali na predavanjima. Prosječna je ocjena gostujućih predavača u akademskoj godini 2016./2017. 4,70 pri čemu je na prvoj godini preddiplomskog studija Komunikacijski menadžment 1 prosječna ocjena 4,45, na drugoj godini preddiplomskog studija Komunikacijski menadžment 2 4,82, na trećoj godini preddiplomskog studija Komunikacijski menadžment 3 4,81, a na prvoj godini diplomskog studija Upravljanje odnosima s javnošću 1 4,71, a na drugoj godini diplomskog studija Upravljanje odnosima s javnošću 2 4,58.

Cjelovito izvješće dostupno je u Centru za upravljanje kvalitetom.

 

Vrednovanje nastavnika u ljetnom semestru akademske godine 2016./2017.

Vrednovanje je provedeno na 30 predmeta, od toga na 21 predmetu na preddiplomskom studiju Komunikacijski menadžment te na 9 predmeta na diplomskom studiju Upravljanje odnosima s javnošću. Ukupno je provedeno 39 vrednovanja nastavnika pri čemu 29 na preddiplomskom te 10 na diplomskom studiju. Prosječna ocjena koju su studenti dodijelili nastavnicima je 4,54. Prosječna ocjena nastavnika na preddiplomskom studiju Komunikacijski menadžment 1 je 4,41, na Komunikacijski menadžment 2 4,36, na Komunikacijskom menadžmentu 3 4,54, dok je na izbornim predmetima na Komunikacijskom menadžmentu prosječna ocjena nastavnika 4,79. Prosječna ocjena nastavnika na diplomskom studiju Upravljanje odnosima s javnošću 1 je 4,70. Prosječna ocjena nastavnika na diplomskom studiju Upravljanje odnosima s javnošću 2 je 3,73, dok je na izbornim predmetima na Upravljanje odnosima s javnošću prosječna ocjena nastavnika 4,44.

Cjelovito izvješće dostupno je u Centru za upravljanje kvalitetom.

 

Vrednovanje nastavnika u zimskom semestru akademske godine 2016./2017.

Vrednovanje je provedeno na 37 predmeta, od toga na 24 predmeta na preddiplomskom studiju Komunikacijski menadžment te na 13 predmeta na diplomskom studiju Upravljanje odnosima s javnošću. Ukupno je provedeno 50 vrednovanja nastavnika pri čemu 32 na preddiplomskom te 18 na diplomskom studiju. Prosječna ocjena koju su studenti dodijelili nastavnicima je 4,69. Prosječna ocjena nastavnika na preddiplomskom studiju Komunikacijski menadžment 1 je 4,53, na Komunikacijski menadžment 2 4,79, na Komunikacijskom menadžmentu 3 4,53, dok je na izbornim predmetima na Komunikacijskom menadžmentu prosječna ocjena nastavnika 4,72. Prosječna ocjena nastavnika na diplomskom studiju Upravljanje odnosima s javnošću 1 je 4,66. Prosječna ocjena nastavnika na diplomskom studiju Upravljanje odnosima s javnošću 2 je 4,69, dok je na izbornim predmetima na Upravljanje odnosima s javnošću prosječna ocjena nastavnika 4,93.

Cjelovito izvješće dostupno je u Centru za upravljanje kvalitetom.

 

Vrednovanje gostujućih predavača u akademskoj godini 2015./2016.

U akademskoj godini 2015./2016. održano je 30 gostujućih predavanja koja su, s ciljem osiguravanja kvalitete Bernaysa, vrednovana od strane studenata koji su sudjelovali na predavanjima. Prosječna je ocjena gostujućih predavača u akademskoj godini 2015./2016. 4,63 pri čemu je na prvoj godini preddiplomskog studija Komunikacijski menadžment 1 prosječna ocjena 4,59, na drugoj godini preddiplomskog studija Komunikacijski menadžment 2 4,69, na trećoj godini preddiplomskog studija Komunikacijski menadžment 3 4,73, a na prvoj godini diplomskog studija Upravljanje odnosima s javnošću 1 4,74, a na drugoj godini diplomskog studija Odnosi s javnošću 3,8.

Cjelovito izvješće dostupno je u Centru za upravljanje kvalitetom.

 

Vrednovanje nastavnika u ljetnom semestru akademske godine 2015./2016.

Vrednovanje je provedeno na 30 predmeta, od toga na 24 predmeta na preddiplomskom studiju Komunikacijski menadžment te na 6 predmeta na diplomskom studiju Upravljanje odnosima s javnošću. Ukupno je provedeno 37 vrednovanja nastavnika pri čemu 30 na preddiplomskom te 7 na diplomskom studiju. Prosječna ocjena koju su studenti dodijelili nastavnicima je 4,57. Prosječna ocjena nastavnika na preddiplomskom studiju Komunikacijski menadžment 1 je 4,60, na Komunikacijski menadžment 2 4,48, na Komunikacijskom menadžmentu 3 4,53, dok je na izbornim predmetima na Komunikacijskom menadžmentu prosječna ocjena nastavnika 4,77. Prosječna ocjena nastavnika na diplomskom studiju Upravljanje odnosima s javnošću 1 je 4,41.

Cjelovito izvješće dostupno je u Centru za upravljanje kvalitetom.

 

Vrednovanje nastavnika u zimskom semestru akademske godine 2015./2016.

Vrednovanje je provedeno na 34 predmeta, od toga na 21 predmetu na preddiplomskom studiju Komunikacijski menadžment te na 13 predmeta na diplomskom studiju Upravljanje odnosima s javnošću i Odnosi s javnostima. Ukupno je provedeno 56 vrednovanja nastavnika pri čemu 35 na preddiplomskom te 21 na diplomskom studiju. Prosječna ocjena koju su studenti dodijelili nastavnicima je 4,43. Prosječna ocjena nastavnika na preddiplomskom studiju Komunikacijski menadžment 1 je 4,21, na Komunikacijski menadžment 2 4,41, na Komunikacijskom menadžmentu 3 4,51, dok je na izbornim predmetima na Komunikacijskom menadžmentu prosječna ocjena nastavnika 4,55. Prosječna ocjena nastavnika na diplomskom studiju Upravljanje odnosima s javnošću 1 je 4,37 , a na Odnosi s javnostima 2 4,53.

Cjelovito izvješće dostupno je u Centru za upravljanje kvalitetom.

 

Vrednovanje gostujućih predavača u akademskoj godini 2014./2015.

U akademskoj godini 2014./2015. održano je 18 gostujućih predavanja. Prosječna je ocjena gostujućih predavača u akademskoj godini 2014./2015. 4,71 pri čemu je na prvoj godini preddiplomskog studija Mediji i kultura društva 1 prosječna ocjena 4,71, na drugoj godini preddiplomskog studija Mediji i kultura društva 2 4,74, a na prvoj godini diplomskog studija Odnosi s javnostima 1 4,67.

Cjelovito izvješće dostupno je u Centru za upravljanje kvalitetom.

 

Vrednovanje nastavnika u ljetnom semestru akademske godine 2014./2015.

Vrednovanje je provedeno na 36 predmeta, od toga na 29 predmeta na preddiplomskom studiju Mediji i kultura društva te na 7 predmeta na diplomskom studiju Odnosi s javnostima. Ukupno je provedeno 60 vrednovanja nastavnika pri čemu 48 na preddiplomskom te 12 na diplomskom studiju. Prosječna ocjena koju su studenti dodijelili nastavnicima na Bernaysu je 4,28. Prosječna ocjena nastavnika na preddiplomskom studiju Mediji i kultura društva 1 je 4,19, a na Mediji i kultura društva 2 4,42, dok je prosječna ocjena nastavnika na diplomskom studiju Odnosi s javnostima 1 4,16.

Cjelovito izvješće dostupno je u Centru za upravljanje kvalitetom.

 

Vrednovanje nastavnika u zimskom semestru akademske godine 2014./2015.

U zimskom semestru akademske godine 2014./2015. vrednovanje je provedeno na 41 predmetu, od toga na 26 predmeta na preddiplomskom studiju Mediji i kultura društva te na 15 predmeta na diplomskom studiju Odnosi s javnostima. Ukupno je provedeno 66 vrednovanja nastavnika pri čemu 37 na preddiplomskom te 29 na diplomskom studiju. Prosječna ocjena koju su studenti dodijelili nastavnicima je 4,6. Prosječna ocjena nastavnika na preddiplomskom studiju Mediji i kultura društva 1 je 4,42, a na Mediji i kultura društva 2 4,65, dok je prosječna ocjena nastavnika na diplomskom studiju Odnosi s javnostima 1 4,77, a na Odnosi s javnostima 2 4,56.

Cjelovito izvješće dostupno je u Centru za upravljanje kvalitetom.

 

Vrednovanje nastavnika u ljetnom semestru akademske godine 2013./2014.

U ljetnom semestru akademske godine 2013./2014. vrednovanje je provedeno na 20 predmeta, od toga na 13 predmeta na preddiplomskom studiju Mediji i kultura društva te na 7 predmeta na diplomskom studiju Odnosi s javnostima. Ukupno je provedeno 36 vrednovanja nastavnika pri čemu 25 na preddiplomskom te 11 na diplomskom studiju. Prosječna ocjena koju su studenti dodijelili nastavnicima je 4,58. Prosječna ocjena nastavnika na preddiplomskom studiju Mediji i kultura društva je 4,56, dok je prosječna ocjena nastavnika na diplomskom studiju Odnosi s javnostima 4,64.

Cjelovito izvješće dostupno je u Centru za upravljanje kvalitetom.

 

Vrednovanje nastavnika u zimskom semestru akademske godine 2013./2014.

U zimskom semestru akademske godine 2013./2014. vrednovanje je provedeno na 19 predmeta, od toga na 13 predmeta na preddiplomskom studiju Mediji i kultura društva te na 6 predmeta na diplomskom studiju Odnosi s javnostima. Ukupno je provedeno 35 vrednovanja nastavnika pri čemu 21 na preddiplomskom te 14 na diplomskom studiju. Prosječna ocjena koju su studenti dodijelili nastavnicima je 4,50. Prosječna ocjena nastavnika na preddiplomskom studiju Mediji i kultura društva je 4,52, dok je prosječna ocjena nastavnika na diplomskom studiju Odnosi s javnostima 4,47.

Cjelovito izvješće dostupno je u Centru za upravljanje kvalitetom.